”Folkbildning är det mest demokratiska vi har”

På Sergels torg, och över hela landet, protesterade tusentals igår mot regeringens nedskärningar i folkhögskolan.

Folkhögskolor räddar liv och ger framtidshopp

Två rektorer ser med viss oro på hur finansieringen för folkbildningen inte räknas upp i takt med ökade kostnader.

Stockholm höjer inte skatten nästa år

Stockholms kommun har en av lägsta skattesatserna bland kommunerna i regionen. Trots lågkonjunktur föreslår den nya majoriteten oförändrad kommunalskatt för 2023.

Lärarnas protester gav resultat i Knutbyskolan

Tre år har gått sedan lärarna på Knutbyskolan i Rinkeby slog larm. Upprepade nedskärningar höll på att köra skolan i botten och läraren Holger Everitt mobiliserade sina kollegor till namninsamlingar och protestbrev. Nu har situationen vänt.

Stoppa nedskärningarna inom barn- och ungdomspsykiatrin

Det finns inget värre än när ens barn inte mår bra. Och när du får en kölapp istället för vård och behandling. Ett av fyra barn i Stockholms län fick inte sitt första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin i tid i augusti 2021. 25 procent av alla familjer tvingades vänta för länge

Bibliotekarier i Järva blir sjuka av stressen

Incidentrapporterna från biblioteken i Järva avslöjar stora brister i arbetsmiljön, men problemen beror inte på stökiga ungdomsgäng eller för hög ljudnivå. Vad som däremot är tydligt är att minskade resurser går ut över både anställda och besökare.

Ingen lördagsklubb i Husby när biblioteken tvingas spara

Sedan årsskiftet har 40 tjänster försvunnit på biblioteken i Stockholms stad.  – De stora förlorarna blir barnen i Akalla och Husby, säger en bibliotekarie på Husby bibliotek.

”Vi känner oss maktlösa och svikna av politikerna”

 De ansvariga i Stockholms stad har kraftigt minskat budgeten för grundskolorna i Stockholms förorter. Föräldrar till barn i Askebyskolan i Rinkeby protesterar mot Stockholm stads nedskärningar.

”Vi är många som inte får sommarjobb i år”

I år sökte 1598 ungdomar sommarjobb i Rinkeby-Kista, men bara 1110 får jobb.   – Jag fick inget sommarjobb i år, och många av mina kompisar inte heller, säger Halima Mohamed, 18 år.

Nedskärningar i utsatta skolor får allvarliga konsekvenser

Nedskärningar har drabbat flera skolor i utanförskapsområden. Tre år i rad har anslagen till Knutbyskolan i Rinkeby dragits ned, något som fått förödande konsekvenser för både elever och lärare. Holger Everitt är lärare på Knutbyskolan och har skrivit två öppna protestbrev till utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. Han befarar att dessa nedskärningar kan innebära större konsekvenser än vi anar.