Sedan årsskiftet har 40 tjänster försvunnit på biblioteken i Stockholms stad. 
– De stora förlorarna blir barnen i Akalla och Husby, säger en bibliotekarie på Husby bibliotek.

Biblioteken i Stockholms stad genomgår en stor omorganisering till följd av nedskärningar på kultur i de blågrönas budget. Utöver de tjänster som skurits ned har även möjligheten att ta in vikarier begränsats kraftigt.

I Husby märks nedskärningarna i stadens kulturbudget tydligt. Framförallt är det barnen som drabbas när bibliotekets populära lördagsklubb har försvunnit. Sedan ett par veckor tillbaka möts de som kommer till Husby bibliotek på lördagarna av en stängd dörr.

Annons:

De som kommer till Husby bibliotek på lördagarna möts av en stängd dörr

Först fick biblioteket sina begränsade sommaröppettider förlängda och nu har det stängt på lördagarna. Som kompensation är det istället öppet fyra timmar varje tisdag då det tidigare brukade vara stängt.

– Besökare som kommer hit pekar på skylten med de nya öppettiderna och skakar på huvudet, berättar en bibliotekarie i Husby, som vill vara anonym.

Lördagsklubben riktar sig till barn mellan 6 och 12 år, en viktig målgrupp för biblioteken. Det är en öppen verksamhet med aktiviteter som quiz, brädspel, boktips och skapande verkstad. Barnen har själva kunnat påverka innehållet och lördagsklubben har varit både omtyckt och välbesökt.

Vi har arbetat under flera år med att bygga upp den här verksamheten

– Vi har arbetat under flera år med att bygga upp den här verksamheten. De största förlorarna blir ju barnen i Akalla och Husby.

Nedskärningarna och framförallt bristen på personal gör att även andra aktiviteter på Husby bibliotek blir lidande.
– Vi brukade bjuda in skolklasser och visa dem runt. Det är ju inte alla barn som besöker biblioteket annars. Men det är någonting som bara går att göra om man klarar det personalmässigt. Vi gör inte det.

Tanken är att biblioteket ska återgå till att ha lördagsöppet igen i november. Men bibliotekarien i Husby är inte säker på att barnen hittar tillbaka till lördagsklubben direkt.
– Det krävs en del arbete för att fånga upp dem igen. Jag tror inte att allt går att köra igång som vanligt i november. Vi kan inte ha samma typ av program med den här personalbristen.

Anna Nygård

Nyhetsbyrån Järva kommer i flera artiklar framöver att titta närmare på situationen för biblioteken i Järvas förorter. Eftersom läget är så pressat för de anställda har de bibliotekarier vi pratat med valt att inte gå ut med sina namn i tidningen.

Print Friendly, PDF & Email