När 179:ans busshållplats i Kista centrum flyttades ut till en refug mitt i gatan, i slutet av förra året, ledde det till protester. Nu verkar hållplatsen vara tillbaka på sin ursprungliga plats igen.

 – Det är en fråga där alla partier är helt överens, konstaterade Benjamin Dousa, moderat ordförande i Rinkeby-Kista, vid senaste mötet i stadsdelsnämnden.
 – Jag har inte gjort annat än påtalat problemet för alla inblandade, sade han.

Det var i december 2018 som 179:ans busshållplats i Kista centrum flyttades från bussterminalen ut till en refug mitt i gatan. Ett beslut som fattades av Trafikförvaltningen, Stockholms stad, Trafikverket och bussbolaget Arriva. De lät samtidigt flygbussarna, som inte har lika tät trafik eller lika många passagerare, stanna vid den gamla hållplatsen.

Annons:

Protesterna blev omfattande, eftersom köerna till 179:ans buss är långa och refugen skulle inte ge plats åt alla. 

 – Hur tänker de? Det kommer att bli farligt för alla barnfamiljer som står där och väntar, sade medborgarvärden Mohamed Hagi Farah då.

Nu verkar hållplatsen vara flyttad igen, bort från refugen mitt i gatan och tillbaka till bussterminalen.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: