Det finns inget värre än när ens barn inte mår bra. Och när du får en kölapp istället för vård och behandling. Ett av fyra barn i Stockholms län fick inte sitt första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin i tid i augusti 2021. 25 procent av alla familjer tvingades vänta för länge.

I det läget väljer nu det moderatledda styret i Region Stockholm att stänga ner BUP-mottagningar och privatisera mer av vården, när otryggheten och våldet på våra gator och torg har blivit allas vardag.

Som vanligt när Moderaterna styr blir det privatiseringar och nedläggningar. Denna gång är det barn- och ungdomspsykiatrin som drabbas. 11 000 fler barn tvingas nu få sin vård privatiserad och sju BUP-mottagningar runt om i länet riskerar nedläggning. Det ska bli färre mottagningar med större upptagningsområden. Barn- och ungdomspsykiatrin på Järva ska slås ihop till ett jätteområde med över 61 000 barn och drivas privat.

Annons:
Annons:

Barn- och ungdomspsykiatrin på Järva ska slås ihop till ett jätteområde med över 61 000 barn och drivas privat

Moderaterna pratar ofta om gängkriminalitet och trygghet. Men hur ska samhället kunna fånga upp den som är på glid när ni nu centraliserar och sparar in på BUP? Till vem ska skolan larma? Till vem ska socialtjänsten vända sig till? Och framförallt, vem ska oroliga föräldrar och barn och unga själva kunna vända sig till?

Köerna är redan idag långa till BUP och för NPF-utredningar och kan ta upp till ett år Det blir inte bättre av att det moderatledda styret nu ska spara in på BUP. Hur väger detta mot barnkonventionens syn på barn och ungdomar. Lever vi upp till alla barns rättigheter och lika värde?

Konsekvensen blir att barn, unga och deras föräldrar måste armbåga sig fram för att få vård, istället för att kunna lita på att den finns där när du behöver den. Den som har råd uppmuntras istället till privata lösningar. Det hela är en del av moderaternas attackpolitik mot vården. Nedskärningar tvingar fram privatiseringar, som leder till nya nedskärningar vilka i sin tur ger nya privatiseringar.

Socialdemokraterna säger nej till nedskärningar och privatiseringar. Vi vill istället att fler ska få hjälp tidigare. Barn och unga samt deras familjer måste kunna få stöd redan i skolan. Alla goda krafter måste samlas för att hindra att barn hamnar på glid. Diagnoser måste upptäckas tidigare och fler behöver få vård snabbare.

Talla Alkurdi (S)
Hanna Jokio (S)
Kadir Kasirga (S)
Elvir Kazinic (S)
Galina Monsalves Leal (S)
Carolina Sinisalo (S)
Anders Österberg (S)
Print Friendly, PDF & Email