”Det är hemskt att höra att politiker vill riva moskéer”

Under Järva stadsdelsnämnds senaste möte klubbades bland annat Folkets Husbys nya IOP igenom, efter vissa reservationer.

Folkets Husby kan få nytt IOP

Ett nytt samverkansavtal mellan Folkets Husby och Järva stadsdelsnämnd är på förslag och behandlas nästa vecka.

I morgon är det möte i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

I morgon kväll, torsdag den 31 mars, har stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta sitt sammanträde, denna gång i Spånga-Folkan.

”Vi går till Folkets Hus varje dag”

Umal Bulale är en trebarnsmamma från Rinkeby, som besöker Folkets Hus i Rinkeby så gott som varje dag. – Vi brukar ofta komma hit, vi har varit på Läslandet, på Svenska med baby, vi går på alla aktiviteter som finns och som är viktiga för barnen.

(S): Bättre stöd till föreningarna i Rinkeby-Kista behövs

En viktig komponent för våra stadsdelar på Järvafältet är det aktiva föreningslivet. Det står för en stor del av de aktiviteter som erbjuds våra barn och ungdomar.

Stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista har möte imorgon

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har möte imorgon. På dagordningen finns bland annat frågor om sommarjobben, budgeten för 2022 och vad som händer med verksamheten studier och arbete, som riktar sig till unga som varken studerar eller arbetar.

Ett beslut som skapar oro i föreningslivet på Norra Järva

Beslutet i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd att inte förlänga samarbetet med Folkets Husby skapar oro i föreningslivet på Norra Järva.

Ordföranden vägrar svara på frågan om Folkets Husby

Nej, Ole-Jörgen Persson, M, svarade inte på frågan. Om och om igen ställde Elvir Kazinic, S, och Veronica Stiernborg, V, samma fråga: varför slås det fast redan nu i verksamhetsplanen att IOP-avtalet med Folkets Husby inte ska förlängas?

Rinkeby-Kista avslutar samarbetet med Folkets Husby

I Rinkeby-Kistas verksamhetsplan för 2021 framgår att stadsdelens samarbete med Folkets Husby avslutas nästa år. Ingen utvärdering har gjorts och ingen motivering ges. Nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M, kan inte svara på frågan varför. Nämnden satsar istället på Fryshuset i Husby, som får 2 miljoner.