(S): Bättre stöd till föreningarna i Rinkeby-Kista behövs

Debatt

En viktig komponent för våra stadsdelar på Järvafältet är det aktiva föreningslivet. Det står för en stor del av de aktiviteter som erbjuds våra barn och ungdomar.

Därför har vi socialdemokrater alltid föreslagit att en del av stadsdelens budget ska användas till att stödja verksamheter som föreningar driver och erbjuder barn och ungdomar. 

Det belopp som avsatts i den årliga budgeten har stadigt minskat och är för 2021 endast 1 miljon kronor. Av denna miljon beslutades förra nämnden att 804 450 kronor ska gå till 15 föreningar. Då uttalade vi socialdemokrater att vi förutsätter att återstående 195 tusen kronor senare i år erbjuds till föreningar att söka. 

Föreningslivet i Rinkeby-Kista borde få lika mycket bidrag som det i Spånga-Tensta

Som jämförelse kan nämnas att föreningsbidraget i Spånga-Tensta stadsdel är 2 miljoner kronor, ett belopp som vi anser borde gälla även i Rinkeby-Kista. 

Ett annat och mer långsiktigt sätt att stödja föreningslivet är att ingå IOP (idéburet offentligt partnerskap) mellan förvaltningen och en förening. Det har tidigare varit en flerårig överenskommelse som gett föreningen möjlighet att bättre kunna planera sin verksamhet. De IOP som nu tecknas är kortsiktiga och löper på ett halvår, dvs ca 6 månader, vilket innebär stor osäkerhet för föreningen om framtida stöd. Vi vet också att det finns många fler föreningar som skulle kunna komma ifråga för ett IOP-avtal med förvaltningen. 

Förvaltningen har nu anställt en person som ska kunna stötta föreningar i samband med att de söker ekonomiskt bidrag. Detta är något som vi sedan en lång tid tillbaka har föreslagit. 

Elvir Kazinic (S), Vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Print Friendly, PDF & Email