Beslutet i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd att inte förlänga samarbetet med Folkets Husby skapar oro i föreningslivet på Norra Järva.

Samarbetet mellan Folkets Husby och Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd kommer inte att förlängas efter 2021. Beslutet om att inte förlänga IOP avtalet är ett förminskande av verksamheten. Resurser behövs mer än någonsin i ett område med hög arbetslöshet, trångboddhet och sämre folkhälsa. Som Socialdemokrater motsätter vi oss detta beslut.

Detta är ett hårt slag mot verksamheten Folkets Husby och föreningslivet på Norra Järva.

Annons:

Folket Husby är en medborgardriven mötesplats som ser till att våra järvabor inkluderas i ett solidariskt föreningsliv. Verksamheten drivs bland annat med ett IOP -avtal som är en samverkans modell där civilsamhället får långsiktiga och ekonomiska förutsättningar att driva en verksamhet.

Folkets Husbys aktiviteter är viktiga för järvaborna. Några av dem är läxläsning, en föräldraverksamhet, inkubatorn där unga bokar in sig, föreningslivet har sina möten i huset och alla välkomnas, just för att föra dialoger om lokala frågor som utvecklar bostadsområdet.

Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd behöver samlingsplatser. Vi behöver långsiktiga sociala och ekonomiska resurser som är anpassade till området och inte en neddragning av dessa.

Som socialdemokrater i Husby, Akalla, Kista och Rinkeby tycker vi att den moderata majoriteten drar undan mattan för järvaborna när vi behöver den som bäst. Denna utveckling leder endast till en otrygghet i vårt gemensamma föreningsliv. Vi kommer att fortsätta bevaka processen och slåss för att Folkets Husby fortsättningsvis ska att få ekonomiska resurser att bedriva verksamhet för och med järvaborna.

Galina Monsalves Leal,  Husby S
Sandra Zuniga Michel, Akalla S
Elvir Kazinic, Rinkeby S
Anders Österberg, riksdagsledamot S
Print Friendly, PDF & Email
Annons: