Länsstyrelsen avslår ansökan om bygglov för ceremonibyggnaden på Järva begravningsplats. Men det kommer inte innebära några förseningar, säger Annelie Sjöström, kommunikationschef på kyrkogårdsförvaltningen.
– Nej, projektet följer tidplanen. 

Länsstyrelsens beslut ses som en framgång av nätverket Låt Parken Leva.
– Kanske börjar kyrkogårdsförvaltningen inse nu att lagar och regler gäller även dem, säger byggkonsulten Mats Strömgren, som bistår nätverket med sakkunskap.

Stockholms kyrkogårdsförvaltning har tidigare sökt, och fått, bygglov för ceremonibyggnaden på begravningsplatsen av Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning. Stadsbyggnadskontoret godkände att byggnaden var tio procent större än vad detaljplanen angav, men Länsstyrelsen säger nej. Nu måste kyrkogårdsförvaltningen söka nytt bygglov för ceremonibyggnaden. Det kan ta flera år, menar Låt Parken Leva. Men det anser inte kyrkogårdsförvaltningen.
– Vi har gott om tid, bygget av byggnaden inleds inte förrän 2022, säger Annelie Sjöström.

Låt Parken Leva har flera gånger påpekat att bygglov saknats och kyrkogårdsförvaltningen har svarat att det inte behövs

Den 15 februari sökte Stockholms kyrkogårdsförvaltning även tillstånd för själva begravningsverksamheten. Låt Parken Leva har flera gånger påpekat att sådant bygglov saknats och kyrkogårdsförvaltningen har svarat att det inte behövs. 
– Vi söker de lov vi behöver för varje steg vi tar, säger Annelie Sjöström.

Nätverket Låt Parken Leva anser att det saknas både bygglov, marklov och startbesked för att bygget av begravningsplatsen ska få påbörjas. Men NCC har börjat stängsla in 17 hektar mark och fälla träd på Järvafältet.

Idag fälldes ytterligare cirka 70 tallar på Järvafältet. På plats fanns 12 poliser och fyra väktare

 Under onsdagen fälldes 120 träd med åtta poliser närvarande för att fällningen skulle kunna genomföras.

Idag fälldes ytterligare cirka 70 tallar på Järvafältet. På plats fanns 12 poliser och fyra väktare, som motade bort ett antal personer som protesterade mot skogsavverkningen. 

Polisen bedömde att det pågick en allmän sammankomst där deltagarna var fler än det tillåtna antalet åtta personer och att skogsavverkningen hindrades. Polisen har därför gjort en anmälan angående brott mot ordningslagen. 

– Det är inte tillåtet att fälla träden utan marklov och det finns ingen anledning att skövla så mycket park och våtmarksskog förrän alla lov och besked är klara, säger nätverket Låt Parken Leva i en kommentar.

Stadsbyggnadskontoret, som har tillsynsansvar, har redan tagit emot flera anmälningar om olovligt byggande, men har ännu inte agerat. 

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email