Mångårdens Förskolor överklagar stadens beslut

Beslutet att stänga förskolorna i Kista och Akalla på grund av risk för radikalisering överklagas nu av nya ägarna.

Friskoleelever klarar högskolan sämre

Bättre utbildade studenter från kommunala gymnasier snuvas på sin högskoleplats på grund av friskolornas betygsinflation.

Fryshuset utökar för att ta emot Cordobaelever

Enligt ett pressmeddelande erbjuds elever från Cordobaskolan platser på Fryshuset Järvas grundskola efter nyår.

”Det är fråga om en isolerad händelse”

Friskola i Järva hängs ut för bidragsbrott trots att pengarna enligt grundaren har återbetalats.

”Vi är inte kritiska mot muslimska friskolor”

I Järva finns en utbredd kritik mot socialdemokraternas politik gällande muslimska friskolor. När utbildningsminister Anna Ekström, S, besökte Rinkeby igår kväll, ville hon reda ut begreppen. – Vi socialdemokrater är inte kritiska mot muslimska friskolor, utan mot religiösa friskolor.

S: Marknadsskolan leder till vinnare och förlorare

Vi socialdemokrater vet att skolans roll är viktig. Vikten av kunskap, att lära sig umgås med andra samt att förstå demokratin i samhället är delar av skolans uppdrag. Det är det våra skattepengar ska gå till. Men så ser det inte ut idag.

Varför väljer S att angripa väl fungerande muslimska friskolor?

En jämlik skola som fostrar barn, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, är något som alla önskar och bör arbeta för. Socialdemokraterna har dock misslyckats med att säkerställa detta i Järva. Med facit i hand kan vi konstatera att de sämsta skolorna i Järva är kommunala.

Al-Azharskolan blev min räddning

Jag är en gammal elev som gått i Al-Azharskolan, och fortfarande har jag kontakt med elever och lärare därifrån. Jag har senare i livet studerat i många skolor och högskolor, men där tog kontakten slut när studierna tog slut.

Kadir Kasirga (s) svarar Al-Azharskolans föräldraråd

I skolan läggs grunden för resten av livet. Ett av de viktigaste uppdragen för politiken är att säkerställa att vi har en jämlik skola. Alla elever ska vara trygga i att utbildningen ger kunskaper baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Sluta göda skolkoncerner!

Den bristande likvärdigheten pekas allt oftare ut som det stora problemet i svensk skola. Den extrema marknadiseringen av skolan i Sverige har lett till växande skolsegregation och ojämlikhet. Problemen har nu blivit akuta. I våras lämnade 16 500 elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet.