Varför väljer S att angripa väl fungerande muslimska friskolor?

Debatt

En jämlik skola som fostrar barn, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, är något som alla önskar och bör arbeta för. Socialdemokraterna har dock misslyckats med att säkerställa detta i Järva. Med facit i hand kan vi konstatera att de sämsta skolorna i Järva är kommunala.

Socialdemokraterna har istället valt att fokusera på att angripa icke-vinstdrivande muslimska friskolor. 2018 lades Framstegsskolan i Spånga ner, som hade muslimsk profil med nästan 200 elever, trots att skolan hade mycket bättre resultat än de flesta kommunala skolor i samma område. Bakom nedläggningen låg även Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet.

96 procent av eleverna är behöriga till gymnasiet, samtidigt som kommunala skolor i samma område ligger runt 40-50 procent

Därefter försökte Socialdemokraterna lägga ner den välfungerande Kista international School som också ligger i samma område. Notera att 96 procent av eleverna från Kista International School går ut med fullständiga betyg och därmed är behöriga till gymnasiet, samtidigt som kommunala skolor i samma område ligger runt 40-50 procent.

Socialdemokraternas Kadir Kasirga vill nu lägga ner ännu en väl fungerande och icke-vinstdrivande friskola med muslimsk profil, Al-Azhar i Vällingby. Majoriteten av eleverna från denna skola är från Järva. Det är uppenbart att skolans enstaka styrelseledamöter har gjort fel tidigare. Men skolan har nu bytt styrelse och har dragit lärdomar från tidigare misstag. Är det logiskt att lägga ner en skola på grund av enstaka styrelseledamöters fel?

Dessutom har Al-Azharskolan mycket goda studieresultat. Fatuma Abdullahi, som är medförfattare i denna artikel, har två döttrar som gått på Al-Azharskolan. Båda döttrarna lyckades väl med sin skolgång och hade väldigt engagerade och inspirerande lärare i skolan. Nu studerar döttrarna  på universitetet. Detta är ett av tusentals exempel som vi föräldrar och järvabor kan vittna om. 

Kadir Kasirgas agerande kan inte tolkas som annat än en del av det islamofobiska drev som svenska muslimer utsätts för dagligen

Kadir Kasirgas agerande kan inte tolkas som annat än en del av det islamofobiska drev som svenska muslimer utsätts för dagligen, för att citera Olof Palme ”Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn”.

Socialdemokraterna och övriga partier ägnar sig åt numera åt hetskampanj mot svenska muslimers skolor och civilsamhället. Det är väldigt tröttsamt och påverkar elevernas välmående negativt och alla enskilda individer som vill engagera sig och vara en del av den demokratiska samhällsutvecklingen. Att exkludera muslimer från samhället kan inte vara svaret, Kadir Kasirga. Inte heller att lära barn med muslimsk bakgrund i tidig ålder att de inte har lika rättigheter som alla andra svenska barn. 

Om Kadir Kasirga verkligen vill ha en jämlik skola där alla elever oavsett var i landet de bor ska ha samma möjlighet till en bra utbildning oavsett vilka föräldrar de har, bör han i första hand fixa de dåliga kommunala skolorna som förstör barnens framtid och också möjliggör en kriminell karriär. 

Just nu ges inte eleverna som går kommunala skolor i utsatta förorter möjlighet att rusta sig för vidare studier, arbetsmarknad och samhällsliv. Kadir Kasirga borde lägga sin energi och tid på att ge dessa barn framtidshopp, istället för att krascha drömmarna för de elever som det går bra för, trots att de bor i ett utsatt område.

Ifrah Degmo Mohamed, partistyrelseledamot​ i Partiet Nyans
Fatuma Abdullahi, partistyrelseledamot​ i Partiet Nyans
Print Friendly, PDF & Email