Mångårdens förskolor får fortsätta

Förvaltningsrätten river upp stadens beslut. Det finns inte någon risk att barnen utsätts för radikalisering.

”Man gör inte det här för barnens skull”

Föräldrarna protesterar mot stadens beslut att stänga Mångårdens förskolor. ”Våra barn behandlas orättvist”.

”Jag hoppas på rättvisa och på Gud”

Nu ska Abdalas ärende avgöras, om han får stanna i Sverige eller kommer att utvisas till Etiopien. Fast han är somalier.

Förvaltningsrätten avslår AIF Kistas överklaganden

Stadens betalningskrav på AIF Kista kvarstår. Said Ali känner sig dömd på förhand.

Hur går det för Said Ali?

Said Ali och AIF Kista har skickat in en laglighetsprövning av idrottsförvaltningens beslut till förvaltningsrätten.

Hassan nekas sjukpenning trots läkarnas intyg

Trots att han har arbetat 20 år i Sverige, och trots flera utredningar som visar att hans arbetsförmåga är nedsatt med 100 procent nekas han sjukpenning. – Det känns väldigt orättvist. jag mår psykiskt dåligt av den maktlöshet jag känner, säger Hassan Osman Muhammed.

Fryshuset Husby kan ta över Akademiska skolan

Frihab AB drar tillbaka sitt överklagande till förvaltningsrätten om Skolinspektionens beslut att stänga ned Akademiska skolan i Husby. Företaget vill istället överlåta skolan till Fryshuset som man redan delar lokaler med.