möte i rinkeby folkets hus och porträtt av said ali

AIF Kista ska betala tillbaka 1,6 miljoner i utbetalat föreningsstöd till nattfotbollen. AIF Kista och Said Ali begärde att stadens beslut skulle upphävas, alternativt omprövas. Men förvaltningsrätten anser att förvaltningen handlat rätt.
– Systemet är byggt för att man ska förlora mot staden, säger Said Ali.

Den 19 december 2022 meddelande Idrottsförvaltningen i Stockholms stad att AIF Kistas redovisning av föreningsbidrag sedan 2019 varit bristfällig och att förvaltningen därmed kommer att återkräva bidrag om 1 599 300. Dessutom hade en anmälan till Skatteverket och en polisanmälan gjorts.

Said Ali besvarade brevet och bemötte anklagelserna. De första två årens ekonomiska redovisning hade ju godkänts av förvaltningens tjänsteman, Peter Ahlström.

Annons:
Annons:

Förvaltningen tog ingen hänsyn till föreningens svar

Men den 21 december 2022 fick Said Ali beskedet att avslaget av föreningens nya ansökan om bidrag, och även återkravet, inte var ett beslut utan ett besked, och därför inte gick att överklaga. Förvaltningen meddelade även att besked och motivering kvarstår och ingen hänsyn togs till föreningens svar.

I egenskap av firmatecknare för AIF Kista, begärde Said Ali då laglighetsprövning av Stockholms stads idrottsförvaltningens besked. Han begärde att Idrottsförvaltningens beslut att återkräva 1 599 300 kronor från AIF Kista upphävdes eftersom förvaltningen hade överskridit sina befogenheter genom att fatta ett sådant beslut.

I andra hand begärde Said Ali att förvaltningsrätten, alternativt Idrottsnämnden, omprövade beslutet. Förvaltningsrätten borde besluta att Idrottsnämnden ska besluta om återkrav och inte tjänstemän genom verkställighet eller delegation.

Men när Said Ali skickade in sitt brev fanns inget sådant ärende planerat den 31 januari

Staden svarade då att delegationsbeslutet skulle anmälas på sammanträdet ikväll, den 31 januari. Men när Said Ali skickade in sitt brev fanns inget sådant ärende planerat den 31 januari. AIF Kista och Said Ali menar att staden inte hade planerat att anmäla ärendet, utan upptäckte ett tjänstefel i samband med att föreningen begärde laglighetsprövning.

Said Ali hävdade också att det finns särskilda skäl för inhibition, det vill säga att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla, eftersom föreningens verksamhet i nuläget inte kan drivas. Många barn och ungdomar i Järva drabbas och kan inte utöva idrott i ett område som har stort behov av det, samtidigt som föreningen har blivit polisanmäld, anmäld till skatteverket för skattefusk och behöver betala stora skulder. Återbetalningen avser även medel som staden ännu inte betalat ut, varför inhibition ska föreligga. 

Förvaltningsrätten skriver att det inte går att överklaga återkravet

Men förvaltningsrätten har nu beslutat att avslå överklagan och skriver att det inte går att överklaga återkravet.

Said Ali har bett att få närvara på Idrottsnämndens möte ikväll, men fått besked att nämndens möten är slutna.
– Mycket tråkigt att man inte ens kan försvara sig, utan är dömd på förhand, säger Said Ali.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email