Två allvarliga pappor, som står bredvid varandra.
Shadip Rahman och Baba Manneh.

Shadip Rahman och Baba Manneh har sina barn på de förskolor i Järva, som staden vill stänga. Anledningen är att säkerhetspolisen anser att barnen riskerar att radikaliseras.
– Där finns Babblarna på väggarna, vanliga leksaker precis som på alla förskolor och inga religiösa inslag, säger Shadip Rahman.

Lilla Viljans förskolor i Akalla och Kista ägdes tidigare av samma bolag som ägde Cordobaskolan, och var förskolor med muslimsk profil. Så är det inte sedan den 9 februari, då förskolorna togs över av företaget Utbildia. Men den 26 mars beslutade Stockholms stads förskolenämnd att återkalla deras tillstånd.

Annons:
Annons:

Omvårdnaden på Lilla Viljan är med mer kärlek än på andra förskolor

Baba Manneh har haft sin dotter på Lilla Viljans förskola i Akalla, och han är vårdnadshavare för ett barn som går där nu. Han är mycket upprörd över att förskolorna hotas av stängning.
– Min fru och jag har en son på fem månader och vi vill att han ska få gå på samma förskola som sina syskon. Våra barn trivs där och tycker så mycket om personalen.

Shadip Rahman har sitt barn på Lilla Viljans förskola i Kista.
– Ja, innan vi bestämde oss åkte vi runt och besökte flera förskolor i området. En del förskolor bytte blöja på schema, men det tyckte vi lät ohygieniskt. Omvårdnaden på Lilla Viljan är med mer kärlek än på andra förskolor, upplever vi.

Förskolenämnden konstaterar i sitt beslut flera allvarliga brister i förskolan, bland annat att ”barn på förskolan riskerar att utsättas för ickedemokratiska värderingar samt radikaliseras, utifrån Säkerhetspolisens bedömning”.

Ingen av oss vill att våra barn ska bli radikaliserade

– Ingen av oss vill att våra barn ska bli radikaliserade. Om det finns någon bland personalen som är olämplig, avskeda då den. Nu är det barnen som blir lidande, säger Baba Manneh.

– Förskolan har inga religiösa inslag, förutom att vissa pedagoger har muslimsk bakgrund. Det finns inte heller någon statistik som visar att risken för radikalisering är större på de här förskolorna än i en kommunal skola, säger Shadip Rahman.

Han har läst de anklagelser som förts fram av Säpo.
– Det handlar om en man som haft kontakt med vissa radikala grupper utomlands, men han lämnade verksamheten 2002. Nu har förskolorna en helt ny styrelse, ny rektor och ny biträdande rektor. En anställd som hade en personlig koppling till förra ägaren fick sluta. Vad mer kan de göra?

Förskolenämnden skriver också i beslutet att de anser att Utbildia AB saknar ekonomiska resurser för att bedriva verksamheten vidare. Det är något som Shadip Rahman ifrågasätter:
– Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där företag belånar sin verksamhet. Men verksamheten är värderad till 20 miljoner och köpt för 5 miljoner av Utbildia, och om man ser bakåt i tiden har Mångården haft en soliditet långt över gränsvärdet varje år.

De använder islam och muslimer som slagträ

De båda föräldrarna anser att staden måste ta tillbaka sitt beslut. Föräldrarna som har barn i de båda förskolorna har börjat samla in namn i protest mot beslutet.

– Vi känner oss utpekade som grupp. Våra barn har behandlats orättvist, de ska ha samma rättigheter som alla andra barn, säger Baba Manneh och hänvisar till Barnkonventionen.

– Man gör inte det här för barnens skull, utan de använder islam och muslimer som slagträ. Är du inte mot islam är du terroristkramare, hur försvarar man sig emot det som muslim, säger Shadip Rahman.

I enlighet med Förskolenämndens beslut skulle förskolorna stängas den 8 maj och 145 barn, mellan ett och fem år, skulle tvingas byta förskola. Men Utbildia har begärt inhibition, och i skrivandes stund kommer beskedet att deras begäran beviljats. Verksamheten kan fortsätta tills frågan avgörs i Förvaltningsrätten.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email