Polisanmäld, anklagad för bedrägeri och skattebrott. Hur är läget, Said Ali?
– Misstag i redovisningen kan förekomma, men jag har inget att dölja.
Jag känner stort stöd från spelare, föräldrar och föreningar. Vår verksamhet förtjänar respekt.

När Said Ali öppnade mejlet från Idrottsförvaltningen den 20 december trodde han inte sina ögon. Som ansvarig för AIF Kista och nattfotbollen i Järva hade han polisanmälts och dessutom krävde de att han skulle betala tillbaka alla pengar som delats ut till nattfotbollen sedan 2019. 1 599 300 kronor.

När han tillbakavisade alla anklagelser och ville överklaga, fick han beskedet att det var omöjligt. Said Ali hade redan bestämt att han skulle resa till Somaliland över jul och nyår, så den 22 december for han iväg som planerat. Under dagarna i Hargeisha hann han ändå skickat in en laglighetsprövning av Stockholms stads idrottsförvaltnings beslut den 19 december 2022 till förvaltningsrätten. Han har skickat in alla papper i tid, inom de tre veckor som gäller.

AIF Kista har stoppat all öppen verksamhet i väntan på vad som händer i Förvaltningsrätten

Nu är han tillbaka i jobbet som gymnasielärare igen. AIF Kistas lag i futsal, för pojkar födda 2007, har några matcher kvar i sin serie. Men framtiden är oviss.

– AIF Kista har stoppat all öppen verksamhet i väntan på vad som händer i Förvaltningsrätten. Som det är nu tillåts vi inte ens att boka en hall för att träna med killarna som spelar futsal.

Idrottsförvaltningen har sedermera lämnat över ärendet till en jurist, som kräver en lång rad kompletteringar. Det kan låta så här:
Det som vi efterfrågar är alltså kompletterande handlingar som förklarar tidigare års verksamhet och styrker/bekräftar det ni i era redovisningar/återrapporter uppgett. I tidigare års redovisningar har ni sammanställt totala kostnader hur stöden för särskilda insatser använts. D.v.s. vilka totala kostnader och utgifter ni haft för verksamheten så som exempelvis ledararvode, goodsportutbildningar och administrativa kostnader. Det vi nu efterfrågar är underlagen som visar på hur dessa sammanställningar tagits fram, samt att villkoren för stöden har varit uppfyllda.”

Och så där fortsätter det, i all evighet amen.

De kräver tillbaka pengar de inte har betalat ut!

Som tur är har Said Ali alla dokument i sin dator. Men om pengarna från idrottsförvaltningen har kommit för sent, vilket hände flera gånger under de tre säsongerna, så har ledarna också fått sin ersättning för sent. Eftersom nattfotbollen har pågått från och med oktober till och mars, så har det hänt att ledare som arbetat hösten 2020, inte har fått sina pengar förrän våren 2021.
– Den senaste summan på 101 000 kronor, som förvaltningen har godkänt till nattfotbollen, men ännu inte betalat oss, kräver de också. De kräver tillbaka pengar de inte har betalat ut!

Dessutom underkänner förvaltningen att Said Ali har använt sin ersättning för administrativt arbete till turneringar under skolloven, istället för att ha tagit ut dem till sig själv. Men administrativa pengar får inte användas till något annat än administrativt arbete, så Said Ali blir återbetalningsskyldig.

Jag hade fått muntligt godkännande av Peter Ahlström

– Jag hade fått muntligt godkännande av Peter Ahlström, som var min kontaktperson på idrottsförvaltningen, att göra på det sättet. Men det godtas inte, enligt idrottsförvaltningen.

Patrik Asplund, VD för Goodsport, har samarbetat med Said Ali i nattfotbollen sedan 2009.
– Jag känner honom sedan Djurgårdens IF höll i nattfotbollen, och vi driver nattfotbollen tillsammans med AIF Kista och Said Ali.

Goodsport är med och ansvarar för verksamhetens sociala mål.
– Vi gör enkäter, ordnar utbildningar och sköter återrapporteringen från deltagarna. Goodsport har däremot inget ansvar för hur ekonomin sköts.

När det gäller kampen om själarna är nattfotbollen så himla viktig

Men Patrik Asplund har suttit med på alla de möten som Said Ali har haft med Peter Ahlström, den ansvarige tjänstemannen på Idrottsförvaltningen.
– Idrottsförvaltningen har tidigare godkänt återrapporteringen från AIF Kista varje år. Den rapportering som i år har kommit för sent beror på att pengarna inte har betalats ut från förvaltningen. Det är inte första gången som idrottsförvaltningen har missat att betala ut pengar i tid.

Patrik Asplund har genom sitt arbete med Goodsport varit med och startat nattfotboll i flera städer runt om i landet.
– I Skäggetorp, i Linköping, minskade de anmälda brotten under de lördagskvällen nattfotbollen pågick med 49,6 procent. Likadant i Hageby i Norrköping. När det gäller kampen om själarna är nattfotbollen så himla viktig.

Det är för jävligt att de stjälper, istället för hjälper, honom

Patrik Asplund tror inte att Said Ali gjort något brottsligt i sin verksamhet med nattfotbollen.
– Nej, inte för en sekund, han står upp mot gängkriminaliteten. När någon arbetar som Said Ali, i ett område som Järva, borde förvaltningen göra allt för att hjälpa honom. Det är för jävligt att de stjälper, istället för hjälper, honom.

Stödet från lokalsamhället är stort, både från spelare, ledare, föräldrar och föreningslivet. En namninsamling till stöd för AIF Kista och Said Ali har startats.
Och den 27 januari anordnas ett öppet möte i Rinkeby Folkets Hus för att folk vill visa sitt stöd för Said Ali.

Peter Ahlström på Idrottsförvaltningen svarar inte i telefon, och ringer inte heller tillbaka. Undertecknad har lämnat meddelanden om en önskan att han ska ringa upp, utan framgång.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email