Högerpolitiken gör järvabor otrygga

Vilka signaler sänder politiker ut när unga behöver växa upp med fördomar och rasism? undrar skribenten.

Chef på medborgarkontoret anmäld till DO

Chefen uppmanade den anställde att söka nytt jobb eftersom hen inte tillförde något. Kan vara diskriminering.

SL:s hissproblem kan vara diskriminering

Hissen på Rinkeby station fungerar igen sedan den 29 november efter att ha varit sönder och avstängd under lång tid. Men problemet är inte unikt och nu har SL anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för bristande tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning.

DO lägger ned ärendet mot förvaltningen i Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu läggs ärendet ned.  – Jag har vänt mig till mitt fackförbund och hoppas att de driver frågan vidare, säger Kahin Ahmed.

De har anmält Rinkeby-Kista för diskriminering

De tröttnade på att bli bortsorterade när de sökte jobb i Stockholms stad. Trots rätt utbildning fick de inte ens komma på intervju i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Nu utreder Diskrimineringsombudsmannen deras fall.

Han anmäler förvaltningen för diskriminering

En dag fick han nog. Till tjänsten i Rinkeby-Kista hade han både den rätta utbildningen och flera års erfarenhet. – Jag blev inte ens kallad till intervju.Nu anmäler han Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning till Diskrimineringsombudsmannen, DO.