Han har fått nog. Nu anmäler han förvaltningen till DO.

En dag fick han nog. Till tjänsten i Rinkeby-Kista hade han både den rätta utbildningen och flera års erfarenhet.
– Jag blev inte ens kallad till intervju.
Nu anmäler han Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

När handlingarna kommer in till DO blir hans personuppgifter offentliga. Men tills dess vill han vara anonym. Han är en offentlig person i Järva, med erfarenheter från landstingspolitiken. Han är utbildad beteendevetare och har en fil. mag. i sociologi. Under tio år har han arbetat som samhällsvägledare i en medelstor svensk stad. Han slutade där för att komma närmare sin familj, och trodde att han skulle kunna få ett motsvarande arbete i Stockholmsområdet. Men i Stockholm duger han inte.

Jag har säkert sökt mer än 200 jobb

Annons:

– Jag har säkert sökt mer än 200 jobb inom Stockholms stad under det senaste halvåret. Jag har inte fått komma på en enda intervju.

Den här gången handlade det om två tjänster som samhällsvägledare på Medborgarkontoret i Rinkeby. Precis de arbetsuppgifter han hade haft tidigare under flera år. När han inte blev kallad till intervju den här gången heller bad han att få se vilka kvalifikationer de hade, de som fått tjänsterna.
– Den ena hade inga högskolestudier alls, fast det krävdes i annonsen. Den andra hade utbildat sig på ett universitet utomlands, där man enligt universitetets hemsida studerar marknadsföring och redovisning. Det har inget med beteendevetenskapliga ämnen att göra.

Det är uppenbart att de sorterar bort somalier.

Han suckar tungt.
– Det är som om en ortoped anställdes som gynekolog.

Själv talar han fyra språk; svenska, engelska, somaliska och arabiska.
– Det är de språk som används mest här i stadsdelen. Men det är uppenbart att de sorterar bort somalier.

För några veckor sedan lämnades en protest in till Rinkeby-Kistas stadsdelsdirektör Ulla Thorslund. Det var svenskar, med somaliskt ursprung som var missnöjda med hur de behandlades på Medborgarkontoret i Rinkeby.
– Jag är inte ensam, det är många som har liknande erfarenheter. Vi lever här, arbetar och betalar skatt, vi vill bli rättvist behandlade. Det är resursslöseri att inte använda de krafter som finns här.

Han har börjat en egen namninsamling, som han ska bifoga i anmälan till DO. När vi träffas har han nästan 200 namn.
– Jag hoppas att DO vidtar lämpliga åtgärder mot arbetsgivare som inte låter alla konkurrera på lika villkor.

Idag är han anställd i ett privat företag, men han vill tillbaka till kommunal verksamhet.
– Våra barn behöver förebilder här i området. Vilka signaler skickar stadsdelsförvaltningen till dem när de gör på det här viset?

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund skriver i en kommentar:

”I annonsen till samhällsvägledare sökte vi personer som är beteendevetare, samhällsvetare eller socionom eller som har annan högskoleutbildning som vi som arbetsgivare anser vara likvärdig.
Jag har gått igenom handlingar till de som sökt tjänsterna och stämt av med enhetschef. Den person som nu framför klagomål har sökt tjänst tidigare  och var då på intervju hos enhetschefen. Han har på detta sätt kunnat jämställas med andra sökanden som nu var på intervju.”

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: