Hissen på Rinkeby station fungerar igen sedan den 29 november efter att ha varit sönder och avstängd under lång tid. Men problemet är inte unikt och nu har SL anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för bristande tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning.

Resenärer till och från Rinkeby fick under flera månader vänja sig vid att hissen stod stilla på tunnelbanestationen. Informationen var under tiden bristfällig, men på SL:s hemsida framgick att det var ett planerat underhåll som skulle vara klart den 22 november. Men den 22 kom och hissen stod exakt lika stilla som tidigare. Den 23 november ändrades informationen på hemsidan. Något slutdatum för underhållsarbetet fanns inte längre, utan istället dök det upp information om en tillgänglighetsgaranti som SL har för resenärer med funktionsnedsättning. Elin Lindström på SL:s presstjänst menar att det rör sig om ett missförstånd.

– Den 29 november är det datumet som är sagt hela tiden. Varför det har stått den 22 vet jag inte, men det är olyckligt förstås. Du får gärna skriva att vi uppmanar resenärer att kontakta SL:s kundtjänst om det saknas information angående ett pågående arbete. 

Annons:

En rullstolsburen resenär har anmält SL till Diskrimineringsombudsmannen

Det är inte bara i Rinkeby som SL:s hissar har varit ur funktion. Dagens Nyheter rapporterade att en rullstolsburen resenär har anmält SL till Diskrimineringsombudsmannen efter att hissarna på Gamla stans tunnelbanestation varit avstängda nästan två månader. DO kommer att utreda huruvida det rör sig om diskriminering mot personer med funktionsnedsättning.

– Om en resenär inte kan åka rulltrappa med skäl som anges, sjukdom, balansproblem eller dylikt så kan tillgänglighetsgarantin åberopas. Bedömning görs av tillgänglighetsnumrets personal i samverkan med resenär, och man kommer då överens om en gemensam lösning. Att exempelvis kalla en ledsagare till platsen som hjälper resenären i rulltrappan kan ibland vara snabbare än att beställa en taxi.

SL hänvisar resenärer i behov av hiss till ’närliggande station’

Praxis när hissen inte fungerar på en station är att SL hänvisar resenärer i behov av hiss till ”närliggande station”. I Rinkebys fall blir det då Tensta eller Rissne, men i Rissne har hissen också varit ur funktion under samma period. Tillgänglighetsgarantin har använts vid 15 tillfällen på grund av hissproblemen i Rinkeby och Rissne under hösten. Nio av dem gäller resor mellan samma två adresser och avser en resenär med samma typ av hjälpmedel. Av allt att döma en och samma person. Utifrån den sammanställning som finns om de 15 ärendena verkar det som att det bara är två-tre personer som har nyttjat tillgänglighetsgarantin.

Tillgänglighetsgarantin är inte särskilt känd hos den breda allmänheten

– Tillgänglighetsgarantin är inte särskilt känd hos den breda allmänheten, men vår uppfattning är att den är välkänd hos dem som behöver den. Trafikförvaltningen har ett nära samarbete med intresse- och pensionärsorganisationer som i sin tur sprider informationen vidare till sina medlemmar. Med det sagt, är det väldigt beklagligt att informationen kring tillgänglighetsnumret inte satt uppe på anslagen i det här fallet.

Anna Nygård

 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: