schackbräde med en rad av vita pjäser och en svart

Det är hög tid att ta itu med rasismen och fördomarna som späs på i det svenska samhället, skriver rinkebybon Abdallah Mahammad i sin insändare. Han har själv drabbats.

I vårt samhälle är det viktigt att vi ser till varandra och inkluderar alla, oavsett bakgrund. Tyvärr är så inte alltid fallet för de människor som bor i Järva. I stället för att känna sig välkomna och inkluderade möts vi ofta av hat och fördomar från omgivningen. Detta hat kan komma från olika håll, från rasistiska uttalanden på internet och i media, till diskriminerande beteenden från myndigheter och andra institutioner.

Hatet mot minoriteter kan få allvarliga konsekvenser

Annons:
Annons:

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har rapporterat en ökning av hatbrott mot muslimer, vilket påverkar muslimernas tilltro på att lyckas bli en del av samhället. Vi måste inse att hatet mot minoriteter kan få allvarliga konsekvenser för de människor som utsätts för det. De kan känna sig isolerade, diskriminerade och utanför, vilket kan leda till psykisk ohälsa och andra problem.

När politiska ledare skickar ut signaler att invandrare är en belastning kan det leda till att minoriteter får svårare att få jobb och att bli inkluderade. Detta är särskilt problematiskt för unga järvabor. Det är viktigt att notera att ungdomar läser nyheter och förstår vad som händer runt omkring dem.

När personer med höga positioner, som ordförande för justitieutskottet Richard Jomshof, SD, uttrycker förnedrande kommentarer på sociala medier, kan det sända felaktiga signaler till ungdomar i utsatta områden. När vi vuxna försöker hjälpa dessa ungdomar att hitta rätt väg i livet kan politiker som sprider hat och fördomar splittra och förstöra allt vi arbetar för.

Dessa beteenden skickar felaktiga signaler till samhället

Vi ser även att politiker, till exempel justitieminister Gunnar Strömmer som för några månader sedan tipsade en givare hur den kunde kringgå lagen, ändå tilldelas höga positioner. Hur kan han stå upp och prata om brottsbekämpning när han själv uppmuntrade att kringgå lagen?

Dessa beteenden skickar felaktiga signaler till samhället.

Tyvärr har högerpartierna redan förstört tillräckligt mycket så att järvaborna inte längre känner sig trygga. Vi måste alla arbeta för att skapa en mer inkluderande miljö. Detta kan innebära att vi utmanar våra egna fördomar och att vi aktivt arbetar för att inkludera människor från Järva i olika sammanhang. Myndigheter och andra institutioner har också en viktig roll att spela.

Sammanfattningsvis vill jag, baserat på mina egna erfarenheter, belysa vikten av att bekämpa rasismen i samhället. Jag har drabbats av det både på jobbet och privat. Det är en svår och smärtsam känsla. Att känna sig isolerad och exkluderad i ett samhälle där fördomar och stereotyper baserade på etnicitet och bakgrund är alltför vanliga.

Det är särskilt oroande att rasismen nu även drabbar barn

Efter flera års negativa erfarenheter var jag tvungen att säga upp mig från mitt jobb. Jag insåg att rasismen hade spridit sig i hela samhället och det var avgörande för mig att börja tala öppet om detta problem. Det är särskilt oroande att rasismen nu även drabbar barn. Som samhällsmedborgare har vi en gemensam skyldighet att bekämpa rasism och fördomar i alla dess former och vi kan inte låta detta hindra oss från att leva fullt ut. Det är hög tid för oss att ta itu med problemet. Genom att öka medvetenheten och fortsätta diskussionen kan vi tillsammans sträva efter en mer inkluderande och rättvis värld.

Abdallah Mahammad, Rinkeby

Print Friendly, PDF & Email