Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu läggs ärendet ned.
 – Jag har vänt mig till mitt fackförbund och hoppas att de driver frågan vidare, säger Kahin Ahmed.

Kahin Ahmed och Ifra-Degmo Mohamed anmälde Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning till DO tidigare i år. De är båda utbildade sociologer och har sökt hundratals jobb inom Stockholms stad. När Rinkeby-Kista sökte samhällsvägledare sökte de, men fick inte ens komma på anställningsintervju.

Alla ska konkurrera på lika villkor

När Kahin Ahmed såg att de som fått tjänsterna inte hade den utbildning som krävdes i annonsen, anmälde han förvaltningen till DO.

 – De bryter mot Stockholm stads rekryteringspolicy, som går ut på att de mest meriterade ska anställas. Alla ska konkurrera på lika villkor, säger Kahin Ahmed.

Diskrimineringsombudsmannen inledde en tillsyn av fallet, men meddelar nu att de inte tänker driva frågan vidare. Handläggaren skriver till Kahin Ahmed: ”DO vill i detta skede informera dig om att vi inte kommer att väcka någon talan i domstol med anledning av din anmälan. Om du vill få din sak prövad i domstol måste du alltså föra din talan själv.”

 – Jag har vänt mig mitt fackförbund, ST, och hoppas att de driver ärendet vidare. Det handlar inte bara om mig, utan om framtiden för många i orten. Meriter, och inte hudfärg, ska vara avgörande vid anställningar.

Det var väntat

Ifra-Degmo Mohamed säger att hon inte är förvånad över DO:s beslut.
 – Det var väntat. Jag hade inga förväntningar på att få någon personlig upprättelse. Men vi ville uppmärksamma det här problemet, det är ett exempel på hur orättvisor upprätthålls.

Efter den 16 september är det för sent att få saken prövad i domstol.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email