Bron mellan Rinkeby och Ursvik

Den uppmärksammade bron över motorvägen mellan Rinkeby och Ursvik ska öppna, efter att ha stått färdig i över fem år. Stockholms stad och Sundbybergs stad har kommit överens om att en tillfällig ramp ska byggas på Ursviksidan nästa år, så att gående och cyklister ska kunna börja använda bron.

Efter att bron stod klar 2017 har inte mycket hänt. Bron har officiellt varit stängd, även om många har gått över den ändå. Men i valrörelsen blev den en uppmärksammad fråga, då Sverigdemokraterna i Sundbyberg gjorde utspel om att riva bron för att öka segregationen. Flera partier gjorde motutspel om att istället öppna bron, och symboliken kring att bygga broar har även gett bron Stockholms handelskammares stadsmiljöpris 2019.

Bron är byggd för buss-, gång- och cykeltrafik och utrustad med spårviddshinder för att hindra andra fordon. Utöver att sammanlänka stadsdelarna är tanken att skapa en koppling mellan den kommande tvärbanan i Ursvik och tunnelbanan i Rinkeby.

Ett uppdrag att se till att bron omedelbart måste öppna

I nya kommunstyrelsens budget för Stockholms stad ingår ett uppdrag till Exploateringsnämnden att se till att bron omedelbart öppnas. Igår presenterade Stockholms trafikborgarråd Lars Strömgren, MP, och Sundbybergs stadsmiljö- och exploateringskommunalråd Stefan Bergström, C, planerna på en tillfällig lösning för att bron ska kunna öppna.

Anledningen till fördröjningen har officiellt varit att bron byggdes tidigt för att passa in med Trafikverkets arbeten med E18, och att anslutningen på Sundbybergssidan har inväntat Tvärbanans och Stora Ursviks färdigställande. Tvärbanan byggs just nu och enligt tidsplanen kommer hållplatsen i Ursvik trafikeras i slutet av 2023.

Den provisoriska lösningen färdig framåt sommaren

Nu planerar man att istället bygga en tillfällig anslutning för att kunna nyttja bron för gång- och cykeltrafik innan gatunätet på Ursvikssidan är helt färdigbyggt. Den halvhjärtade avspärrningen ska plockas bort och en riktig ramp ska byggas från bron till gång-och cykelvägen nedanför.

Ett förslag på en sådan ramp finns och bygghandlingar ska tas fram. Enligt Stefan Bergström siktar man på byggstart av den provisoriska lösningen i mars, om inte marken är för frusen, och att den är färdig framåt sommaren.

Det kommer även fortsatt att vara svårigheter att ta sig förbi byggarbetsplatserna i Ursvik för gående och cyklister, men en öppnad bro skulle åtminstone förkorta sträckorna.

Viktor Arnell

Läs mer om reaktionerna på bron:
”Det handlar om att riva murar och bygga broar”
Broderskap inte brodårskap
SD vill göra oss rädda för varandra
Politik som bygger broar – och river dem
Moderaterna måste sluta svartmåla förorten och satsa istället
Sumpans moderater, välkomna till Rinkeby!

Bron mellan Rinkeby och Ursvik
Bron mellan Rinkeby och Ursvik
Print Friendly, PDF & Email