Victoria Callenmark blir ny direktör för den sammanslagna stadsdelen Järva. Det formella beslutet fattas i kommunstyrelsen den 18 januari.
– Ja, det stämmer. Jag är superglad och ödmjuk inför uppgiften.

Victoria Callenmark började arbeta i Spånga-Tensta i september 2019. Då var hon biträdande stadsdelsdirektör till Fredrik Jurdell. När Fredrik Jurdell slutade och Toni Mellmblom tog över som direktör, fortsatte Victoria Callenmark som biträdande. Men i september 2021, när Toni Mellblom tog över direktörstjänsten i Rinkeby-Kista, blev hon ordinarie stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta. Och nu är det hon som tar över ansvaret när de båda stadsdelarna slås ihop.

– Jag är väldigt glad att få fortsätta jobba i Järva, som är den bästa platsen att arbeta på, tycker jag.

Det kommer finnas två parallella stadsdelsnämnderna fram till den 1 juli. Förvaltningarnas arbete länkas samman tidigare än så.
– Våra båda förvaltningar har under lång tid arbetat nära tillsammans. Våra medarbetare samarbetar redan på flera områden, inom socialtjänsten, fritiden och med trygghetsfrågor. Det är bara några exempel. Vi har tyckt att det är viktigt att se Järva som en helhet. Nu när det politiska beslutet är fattat är det något som våra medarbetare sett fram emot i flera år.

Redan under våren kommer Victoria Callenmark ta över

Redan under våren kommer Victoria Callenmark ta över ansvaret även för Rinkeby-Kista. Toni Mellblom väntas träda tillbaka ”relativt fort” och gå vidare till andra uppdrag.

Det finns tre viktiga datum för arbetet under våren. I slutet av januari förväntas Victoria Callenmark presentera hur förvaltningens avdelningar ska se ut.

Sedan är frågan var den nya förvaltningen ska hålla till.
– Socialtjänstverksamheten kommer att finnas där den behövs och är tillgänglig redan idag. Men var förvaltningsledningen och administrationen ska sitta måste diskuteras. I slutet av mars ska en första inriktning finnas på plats.

Och senast den 31 maj ska alla medarbetare veta var de har sin organisatoriska hemvist.

Vår stora oro är att vi ska tappa viktiga medarbetare

Idag arbetar 900 i Spånga-Tensta och 1300 i Rinkeby Kista. I framtiden kommer Järvas förvaltning, enligt Victoria Callenmark, vara lika stor, med 2200 anställda.
– Vi kommer att bli en kraftfull och stor stadsdel och det innebär större möjligheter att ha en stark gemensam förvaltning. De flesta medarbetarna i kärnverksamheten kommer inte känna av så stora förändringar.

Victoria Callenmark säger att naturligtvis blir en del oroliga vid en sådan här förändring, och att hennes jobb blir att lugna medarbetarna.
– Det uppstår en högre rörlighet och vår stora oro är att vi ska tappa viktiga medarbetare. Mitt uppdrag blir att skapa lugn, det här är inget effektiviseringsuppdrag. Vi kommer att behöva alla goda krafter i vår nya förvaltning.

Men nog blir det väl en del chefer som måste gå?

– Ja, en del chefer kommer att beröras, främst avdelningschefer.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email