fyra lokala politiker på bron mellan Rikeby och Ursvik.

Bron mellan Stora Ursvik och Rinkeby blev nästintill en nationell angelägenhet efter Axel Conradis (M) förslag om att övervaka bron för att ”gängkriminaliteten i Rinkeby inte ska påverka Ursviksborna”. Men bron är både en viktig del i stadsbyggnaden och en symbol för något större.

En bro är både en symbolisk länk som för samman olikheter och binder ihop människor och en fysisk konstruktion. Den för oss närmare varandra och länkar samman två stadsdelar. Att som Moderaterna istället använda bron som en mur, ett sätt att separera och fördjupa olikheter är rädslans politik. Det är att bara stå och peka och säga: de där borta, de är sådana. Inte som vi, inte som oss. Den sortens polarisering och populistiska utspel driver bara människor längre från varandra och gör samhället svagare.

Bron är en förutsättning för att kunna länka samman två stadsdelar. Det har funnits med i både Vision för Järva och strukturplanen för Rinkeby Allé ända sedan 2000-talet, så båda kommunerna har anpassat sin planering för att skapa ett stråk hela vägen, på båda sidor av bron. Målet är att de båda stadsdelarnas invånare ofta ska besöka varandra, exempelvis för att utnyttja tunnelbanan
i Rinkeby och tvärbanan i Ursvik. Det är därför konstigt att utmåla bron som ett farligt hot mot endera sida.

Annons:

Dyra kameror som övervakar en plats där inga brott begås hjälper inte till att bryta våldsspiralen

Problemen i våra förorter med gängkriminalitet och dödsskjutningar ska absolut inte förminskas. Våra ungdomar förtjänar att de problemen tas på allvar och att de styrande politikerna lägger fram konkreta förslag för hur våldsspiralen kan brytas. Det skulle hjälpa våra förorter och de som bor här på riktigt. Dyra kameror som övervakar en plats där inga brott begås är visserligen ett konkret förslag, men det hjälper inte till att bryta våldsspiralen. Det gör däremot de åtgärder som regeringen presenterat i sitt 34-punkts program mot gängkriminalitet som både är förebyggande och ingripande.

Vi för en politik för att bygga broar mellan människor och är alltid villiga om samtala om hur vi kan driva politik som gör positiv skillnad i vanligt folks vardagDet är bron ett bra exempel på.

Anders Österberg (S), riksdagsledamot från Järva
Elvir Kazinic (S), ordförande Rinkeby S-förening
Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg
Ayla Eftekhari (S), kommunalråd i Sundbyberg
Print Friendly, PDF & Email