Två bilder: Ursviksbron och Veronica Stiernborg

Ett moderat oppositionsråd i Sundbyberg har föreslagit att den ännu inte öppna bron mellan Ursvik och Rinkeby ska kameraövervakas, för att kriminaliteten i Rinkeby inte ska ta sig till Ursvik. Det är inte bara ett dumt förslag, det är också kränkande mot Rinkebyborna och det bidrar till ökad stigmatisering av förorten.

När man berättar för folk att man bor i Järva möts man ofta av höjda ögonbryn och frågor som ”hur vågar du det?”. Många människors bild av förorten är nämligen att det är en otrygg miljö, något som inte blivit bättre av att det enda många medier rapporterar om från våra områden är skjutningar och våldsbrott eller att politiker använder sig av begrepp som ”no-go-zoner” när de talar om förorten. Och problemen i våra förorter med gängkriminalitet och dödsskjutningar ska absolut inte förminskas. Våra ungdomar förtjänar att de problemen tas på allvar och att de styrande politikerna lägger fram konkreta förslag för hur våldsspiralen kan brytas. Det skulle hjälpa våra förorter och de som bor här på riktigt. Annons:

Det är både ett korkat och förolämpande förslag

Men något som inte hjälper är när politiker gör populistiska utspel som bara syftar till att öka stigmatiseringen av förorten. Nu senast föreslog exempelvis Moderaterna i Sundbyberg att den inte ännu öppnade bron mellan Rinkeby och Ursvik ska kameraövervakas, för att brottsligheten i Rinkeby inte ska ta sig över till Ursvik. Det är både ett korkat och förolämpande förslag.För kameraövervakning brukar normalt användas på platser som är konstaterat otrygga eller där man vet att kriminell verksamhet förekommer. Att då vilja kameraövervaka en bro som inte ens är i bruk ännu, bara för att ena änden av den ligger i Rinkeby, är fruktansvärt kränkande mot oss Järvabor och det garanterar att öka människors fördomar om Järvaförorterna. Och till vilken nytta? Att sätta upp kameror på en bro kommer sannolikt inte att hindra de som begår brott från att göra det, och det är ju dessutom så att det finns andra sätt att ta sig till Ursvik för den som vill det. Moderaterna pratar sig gärna varma om trygghet, men det verkar alltså bara gälla vissa områden och vissa människor. För när det kommer till förorterna runt Järva lyser både politikerna och de ekonomiska satsningarna med sin frånvaro. Istället väljer man att dra ner på resurser, lägga ner fritidsgårdar och sälja ut lokaler. Sedan ropar de på kameraövervakning och hårdare tag för att skydda de finare förorterna från kriminaliteten i våra områden. Så skapar man inte trygghet, så skapar man segregation.

Samhället blir tryggare av att bli mer jämlikt

Det är också ett sätt att dra bort fokus från det faktum att samhället blir tryggare av att bli mer jämlikt. Det innebär att politikerna skulle behöver skapa förutsättningar för fler jobb, bostäder med rimliga hyror och skolor där alla barn når målen. Men vi förstår att Moderaterna hellre pratar om kameraövervakning, för det är betydligt enklare.

Järva är så mycket mer än kriminalitet och gängvåld, men vi behöver att de styrande politikerna satsar mer resurser för att öka tryggheten i våra områden och förändra framtidsutsikterna för våra unga, istället för att ägna sig åt att svartmåla förorten ännu mer. Det skulle göra en skillnad för tryggheten i Stockholm. Veronica Stiernborg, gruppledare för (V) i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 

Print Friendly, PDF & Email