Från och med idag, den 19 september, stängs korsningen Rinkebysvängen – Hjulstavägen på grund av vägarbete. Under åtminstone tre veckor kommer det att byggas ett upphöjt övergångsställe där. ”Välj annan väg” uppmanas bilisterna.

På skyltarna som är uppsatta vid t-korsningen står det att genomfarten är stängd från den 19 september och inget slutdatum. Men på Trafik Stockholms sida står det att vägen kommer att vara stängd till den 14 oktober.

– Vi ska bygga en genomgående gångbana, det är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd, säger Trafikkontorets kommunikatör Malinda Flodman.

Annons:

En fil av Hjulstavägen stängs av och trafiken kommer att regleras med skyttelsignal

Under tiden som vägarbetet pågår ska en fil av Hjulstavägen stängas av och trafiken kommer att regleras med skyttelsignal, med trafikljus.

En genomgående gångbana är ett övergångsställe som är lika högt som trottoarkanten, nästan som ett trafikgupp.
– Bilarna måste lämna företräde och arbetet är en del av hastighetsplanen, där flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs över hela Stockholm.

Stadens arbete med hastighetsplanen har pågått sedan 2016 och fortsätter till 2026. En del av det arbetet var att göra om infarten till Rinkeby centrum, ett arbete som tog flera månader och med ett resultat som har ifrågasatts. En annan åtgärd ledde till att hastigheten på Rinkebysvängen höjdes, istället för sänktes.

Hur många går till fots till Tensta längs den hårt trafikerade Hjulstavägen?

Nu ska det bli ett säkrare övergångsställe i korsningen Rinkebysvängen-Hjulstavägen. Men hur många går till fots till Tensta längs den hårt trafikerade Hjulstavägen? När det finns promenadstråk över fältet, som är närmare för alla som ska till kyrkan, Spånga by eller Tensta centrum.

Nyhetsbyrån Järva har tidigare flera gånger skrivit om behovet av bevakade övergångsställen längs Rinkebystråket. En hårt trafikerad gata som barn går över för att gå till skolan varje dag. Men om kraven på trafikljus på Rinkebystråket för att höja säkerheten finns inget i hastighetsplanen.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email