Utsikt över infart till Rinkeby torg, fotat från våning 2.

Sedan flera månader pågår en ombyggnad av Rinkebystråket. Nu verkar arbetet vara på väg att avslutas. Trafikkontoret säger att ombyggnaden ska öka trafiksäkerheten. Nyhetsbyrån Järva försöker förstå på vilket sätt.

I höstas drog ett stort ombyggnadsarbete igång längs Rinkebystråket. Vid alla utfarter skulle det göras om; vid Degerbygränd/Askebygränd, Hindertorpsgränd och Skårbygränd. Skulle det bli bevakade övergångsställen nu? Ett önskemål som förts fram flera gånger tidigare.

Själva ombyggnaden ledde naturligtvis till kaos. När första rejäla snöfallet kom var det riktig illa. Bussarna kom inte fram, med alla avstängningar längs gatan blev det alldeles för trångt. Snön gjorde det helt omöjligt. Passagerare, som skulle åka till Rinkeby, hamnade i Tensta istället.

Annons:

Informationen om vad som pågick var minimal, för att inte säga obefintlig

Informationen om vad som pågick var minimal, för att inte säga obefintlig. När inte ens ordföranden i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd, Elvir Kazinic, S, visste vad vägbygget handlade om, då är det inte många som vet.
– Jag har inte fått någon information. Men det ska bli ändring nu, när vi har kommit till makten, lovade han, när jag frågade honom före strax före jul.

Ombyggnaden skulle vara klar till julhelgen, men det var den inte. Fortfarande är delar av Skårbygränd avspärrad, men annars ser det färdigt ut längs gatan. Vid varje utfart till Rinkebystråket är nya gatstenar lagda. Ett slags upphöjning, som enligt kommunikatören på Trafikkontoret ska öka trafiksäkerheten.

Borta är det lilla övergångsstället på Skårbygränd, som tidigare fanns mellan Folkets Hus och parkeringen. Bilister frågar sig, vem har numera företräde? Tidigare skulle bilen stanna för gångtrafikanterna på övergångsstället. Det som skulle vara en upphöjning och öka trafiksäkerheten, har istället blivit en bredare uppfart, så att FLER bilar kan köra upp på trottoaren samtidigt, när de ska in till Rinkeby torg.

Korsningen är om möjligt ännu farligare nu

Vid övergångsställena på själva Rinkebystråket vid centrum finns fortfarande inga trafikljus, inte heller några fartgupp längs gatan. Just de övergångsställena, det finns två, har varit uppe till diskussion tidigare. Det är en plats där massor med barn passerar varje dag. Där har många önskat ett bevakat övergångsställe, eller i alla fall fartgupp – så att bilarna hastighet blir lägre. Men av det blev det inget alls. Korsningen är om möjligt ännu farligare nu – än tidigare.

Vid samtliga övergångsställen har dock gatan smalnats av, för att sänka hastigheten. Och det är säkert bra. Men det kommer att innebära att så fort det blir snö, då kommer inte bussarna att kunna köra upp längs Rinkebystråket.

Nyhetsbyrån Järva har vid flera tillfällen försökt få någon ansvarig för ombyggnaden på Trafikkontoret att förklara hur det är tänkt, men utan framgång.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email