snökaos

Inte bara i Tensta har snön inneburit stora problem för människor som försökt ta sig fram till fots, med bil eller kollektivt. Läsare har hört av sig från hela Järva med bilder och berättelser.

Många är bekymrade över hur svårt det blir att ta sig fram med rollator, barnvagn och andra hjälpmedel när snöröjningen inte fungerar. Ofta plogas bilvägen först vilket leder till att trottoaren är täckt av snöhögar och fotgängare måste gå i gatan.

Snövädret tvingade SL att ställa in stora delar av busstrafiken i hela länet och fortfarande på tisdagskvällen rapporterades om inställda avgångar och framkomlighetsproblem. På Rinkebystråket var det kanske särskilt illa med flera bussar som fastnade efter varandra under måndagen. 

I vissa fall orsakade snön så pass stora trafikproblem att skolorna ringde föräldrarna och bad dem hämta sina barn tidigare. Något som inte bara ledde till sura miner utan också gav tid för mer utelek.

Anna Nygård
Bilder: Aygun Akan, Aweiz Abdulkadir och Viktor Arnell

Print Friendly, PDF & Email