Övergångsstället som ligger nära Askebyskolan är hårdtrafikerat under rusningstid. Samma situation råder vid övergångsstället vid Folkets Hus. Bilister måste köra försiktigt när de passerar övergångsställen i Rinkeby.

Det finns barn som tillsammans med sina föräldrar korsar övergångsstället när de går till skolan. Tyvärr märker vi att det finns bilister som inte följer trafikreglerna, och de kör i hög hastighet när de passerar övergångsstället.

Det är skrämmande att bilisterna inte tar hänsyn till trafikreglerna, och det kan få allvarliga konsekvenser. Ni måste uppmärksamma att det finns elever som korsar gatan på väg till skolan.

Annons:

Sätt upp övervakningskameror, fartgupp eller trafikljus

I Sverige prioriterar man trafiksäkerheten. Under utbildningen i trafikskolan tar man lektioner som gäller riskbedömning under körning, och alla lär sig att alltid släppa fram oskyddade trafikanter. I detta fall handlar det om barn som går till skolan.

Men det finns bilister som inte följer trafikreglerna och därför vill vi att polisen ska sätta upp övervakningskameror vid övergångsställena, för att öka trafiksäkerheten. Annars måste staden placera ut fartgupp längs gatan. I Nyhetsbyrån Järva har föräldrar tidigare krävt att trafikljus ska sättas upp vid övergångsställena längs Rinkebystråket, av omsorg om barnens säkerhet.

Vi vet att det finns bilister som kör hur de vill, och det är oacceptabelt. För sådan likgiltig körning riskerar liv.

Kahin Ahmed

Print Friendly, PDF & Email