Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista är nu stadsdelen Järva

Idag den 1 juli slås de tidigare stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samman och är nu stadsdelen Järva. Det första mötet hölls på förmiddagen.

Få svar gavs på torsdagens nämndmöte

Många frågor men få konkreta svar levererades när Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd sammanträdde.

Rapport från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanslagningen, Fokus Järva och fördelning av föreningsbidrag behandlades bland annat på onsdagens nämndmöte i Tensta.

Nattfotbollen besöktes av ledarna i stadsdelarna – blev inte som tänkt

Igår var stadsdelsrepresentanter från både Rinkeby-Kista och Spånga Tensta inbjudna till nattfotbollen. Syftet med besöket var att prata med dem äldre ungdomarna, men så blev det till slut inte. – Det är viktigt att besöka dem äldre som är i riskzonen. Många av de är också förstagångsväljare och jag tror att det finns ett stort intresse från deras sida att möta politikerna, säger Said Ali från AIF Kista som bedriver nattfotbollen.