Vårens sista sammanträde för stadsdelsnämnden

Vårens sista möte inleds med en öppen frågestund där medborgarna kan ställa frågor till politiker och tjänstemän.

Förvaltningen: drift och underhåll är ert ansvar

Enligt stadsdelsförvaltningen är det föreningens ansvar att ordna vatten till sommaren.

Många vill påverka framtiden för Tensta Träff

Nu är det fritt fram för alla i Tensta och Hjulsta som vill bedriva verksamhet i Tensta Träff att vara med och forma husets framtid.

Unga vill jobba i sommar – men många blir utan

I Rinkeby-Kista har 1500 ungdomar sökt sommarjobb, och förvaltningen planerar 1100 feriejobb för hela året. Likadant i Spånga-Tensta; 1200 söker och 900 planeras. En stor del av ungdomarna verkar bli utan arbete i sommar.

Avspärrningar kring Husby gård reser frågor

Strax före helgen kom det bilar och la av staket på tomten där tidigare dagiset Smultronstället låg, mellan Trondheimsgatan 46 och Oslogatan 32. På fredagen var hela tomten avspärrad med en gata på gräsmattan ända ner till Husby gård. Där fortsätter staketen runt ett stort sammanhängande område på Husby gård från gräsmattan ända fram till gårdsbyggnaderna. Två smärre områden på södra sidan av gångvägen ner mot grillplatsen är också inhägnade.

En stadsdel, två världar

Tillsammans med många andra var jag vid minnesstunden i Tensta centrum den 30 december. Stadsdelsdirektören, både den nya och den avgående var där, med beordrad eskort av två fältassistenter. Det faktum att de uppträder med beordrad eskort får mig att fundera över om de även beordrar eskort när de är i till exempel Solhem?

En sjuka breder ut sig i samhället

En sjuka breder ut sig i samhället idag. Det här handlar inte om viruspandemin, utan om viljan att styra media.