Tillsammans med många andra var jag vid minnesstunden i Tensta centrum den 30 december. Stadsdelsdirektören, både den nya och den avgående var där, med beordrad eskort av två fältassistenter. Det faktum att de uppträder med beordrad eskort får mig att fundera över om de även beordrar eskort när de är i till exempel Solhem?

För mig är det en märklig tanke att en grupp som denna, när de möter sina invånare vid en minnesstund, väljer att agera på detta sätt. Kanske är jag kinkig, men då jag själv sätter en stor vikt vid att kunna röra mig sena kvällar i både Rinkeby och Tensta är det principiellt viktigt att fundera över våra ledares förmåga att skaffa sig en egen bild av hur verkligheten ser ut, speciellt under kvällstid i våra olika områden utan filter.

Eller kan det vara så enkelt att i just Tensta behövs ingen egen uppfattning, utan bilden ges färdig från andra observatörer såsom polis, socialtjänst och vaktbolag. Kanske det skulle förklara en del märkliga slutsatser som både våra ledande tjänstemän och politiker drar.

Skulle så vara fallet är det en svår situation för våra ledare, om de hela tiden saknar den där egna slutliga känslan. Jag skulle inte vilja byta med dem. Risken för bias är uppenbar och att inte ha egen kontroll och möjlighet att verifiera kan ha ett högt pris.

Det som inom näringslivet kallas BI, business intelligence, eller rätt och slätt riktig information är avgörande för korrekta taktiska och strategiska beslut. Utan BI kan inte ledare verka effektivt, detta torde gälla även inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och stadsdelsnämnd.

Michael Steger
Print Friendly, PDF & Email