Strax före helgen kom det bilar och la av staket på tomten där tidigare dagiset Smultronstället låg, mellan Trondheimsgatan 46 och Oslogatan 32. På fredagen var hela tomten avspärrad med en gata på gräsmattan ända ner till Husby gård. Där fortsätter staketen runt ett stort sammanhängande område på Husby gård från gräsmattan ända fram till gårdsbyggnaderna. Två smärre områden på södra sidan av gångvägen ner mot grillplatsen är också inhägnade.

Någon som helst information har inte delats ut inför arbetet. Och ingen visste vad som var å färde. Svenska bostäder sa att marken var stadens. Stadsdelsförvaltningen hade ingen aning, en person på medborgarkontoret hänvisade till stadsbyggnadsexpeditionen, där en dam kunde upplysa att fastigheten heter Trondheim 3, och planer på att bebygga den med bostäder hade avskrivits 2018. I övrigt kunde hon inte hitta någon pågående verksamhet på platsen, utan bad sig om ett mejl för att återkomma.

Fem platser byggs om för Husby kulturstråk, upplystes det. 

En av byggjobbarna sa att de skulle bygga en lekplats. Konstigt när det finns en stor ny lekplats på Husby gård. På fredag eftermiddag klarnade det lite. Några små anslag hade kommit upp. Fem platser byggs om för Husby kulturstråk, upplystes det. 

”Det blir bland annat träd och växter, sittplatser, podier för konstutställningar, leklabyrint, bättre belysning samt fågel- och fladdermusholkar med mera.”

Jag påmindes om hösten 2018 då ett tjugutal Husbybor i en grupp tillsammans med Nyréns arkitektkontor och representanter för staden hade fått diskutera hur gångvägen från centrum ner till Husby gård skulle göras trevligare. En del förslag var ganska omfattande, men uppe vid skolan skulle man ordna sittplatser, den ödsliga grusplanen nedanför skulle också fixas och entrén till Husby gård göras tydligare.

Man undrar varför den välskötta gräsmattan ner mot Husby gård spärrats av.

Dagistomten som nu spärrats av låg egentligen utanför uppdraget, men den diskuterades också. I början av 1980-talet uppfördes ett dagis här. En novembernatt 2015 brann det ner till grunden. Då hade huset stått oanvänt och fått förfalla och vandaliserats i flera år. Det tog ett par år innan man körde bort sista brandresterna från tomten och sedan har platsen försummats, den har inte ens städats. Men det står en vacker hög ask, tallar och stora fläderbuskar på tomten liksom äppelträd och andra träd som planterades när dagis byggdes.  Arkitektfirmans ekolog var hänförd över den växtlighet som kommit upp på tomten, ängsblommor och hundratals tussilago på vårarna. På kartan som satts upp nu kallas tomten Ogrästrädgården. Gruppen ville att man skulle ta vara på växtligheten och få en fin ängsmiljö på platsen. Den är inte gulmarkerad som de övriga fem platserna.

Man undrar varför den välskötta gräsmattan ner mot Husby gård spärrats av. Det ser ut som att man skulle förstöra gräsmattan med en väg parallellt med den befintliga gångvägen ner till Husby gård. Konstigt! Idag är det många som solar på gräsmattan om somrarna, och skol- och förskolebarn brukar ha aktiviteter här. En granne stannade vid plakatet och sa att nu kan man inte ha picknick här i sommar! Vi får återkomma när det klarnar.

Mats Leander
Print Friendly, PDF & Email