Ska Oslogatans hyresgäster nekas likvärdiga renoveringar?

Fortfarande gäller Järva-avtalet, men Svenska Bostäder verkar glömma den underhållsskuld som finns till hyresgästerna.

De protesterar mot Svenska Bostäders nya renoveringar

Nu ska resten av Oslogatans lägenheter renoveras, och renoveringen är nödvändig men riskerar att bli långvarig.

En valrörelse som gör oss klokare eller som fördummar

En valrörelse ska handla om vilket samhälle vi vill ha och vad som bör göras för att vi ska nå dit. Vi ska diskutera, komma med argument och motargument. 

Dålig boendemiljö bidrar till en sämre och ojämlik folkhälsa

Ingen ska bli sjuk av sitt hem och sin bostad. Det handlar om en grundläggande trygghet och värdighet.

En bok för hyresgäster som vägrar renovräkas

Att vara hyresgäst är att vara utsatt. Ombildningar och privatiseringar av allmännyttan står högt upp på den politiska dagordningen. Det finns värdar som driver bort hyresgästerna med regelrätta trakasserier och andra härskartekniker. Renovräkt! Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden är en handbok för dig som vill göra motstånd. Vi har läst den.