Granskningen av AIF Kista läggs till handlingarna

Trots att AIF Kista granskades extra noga, har man inte kunnat hitta några medvetna oegentligheter.

Nattfotbollen och AIF Kista gör ett fantastiskt arbete

Fokus i Järva måste vara att förstärka, inte försvaga, föreningslivet, skriver styrelsen för Vänsterpartiet i Tensta Rinkeby Spånga i sin insändare.

Rinkeby-Kistas sista nämndmöte var välbesökt

Igår var det både fullsatt och fullt ös på nämndmötet i Rinkeby-Kista.

Nattfotbollen besöktes av ledarna i stadsdelarna – blev inte som tänkt

Igår var stadsdelsrepresentanter från både Rinkeby-Kista och Spånga Tensta inbjudna till nattfotbollen. Syftet med besöket var att prata med dem äldre ungdomarna, men så blev det till slut inte. – Det är viktigt att besöka dem äldre som är i riskzonen. Många av de är också förstagångsväljare och jag tror att det finns ett stort intresse från deras sida att möta politikerna, säger Said Ali från AIF Kista som bedriver nattfotbollen.

Nu är nattfotbollen igång igen!

Nu är nattfotbollen i Järva igång igen efter ett långt uppehåll. – Totalt har vi träffat mer 180 barn och ungdomar under helgen, och många föräldrar, säger Said Ali från AIF Kista, som är en av organisatörerna bakom nattfotbollen.