Massor med folk i publiken till mötet.

Årets sista möte i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd ägde rum i ett fullsatt Folkets Husby. För första gången sedan pandemin var frågestunden lika intensiv och lång som den brukade vara.

Mötet inleddes med en fråga som rörde den fastighet i Akalla centrum, som ska rivas. Fastigheten ägs av SBB och rivningen innebär att ICA Supermarket, och flera andra verksamheter, försvinner från Akalla. Mannen, som ställde frågan, företräder flera bostadsrättsföreningar i Akalla. Han krävde att staden upphäver tomträttsavtalet och markansvisningen och stoppar rivningen av fastigheten.

Därefter följde flera Husbybor som undrade varför Tempos gamla lokal fortfarande står tom. ”Måste vi åka till Kista för att handla?”. En känsla av att vara övergiven förmedlades.

Annons:

Mohamed Hagi Farah om året som gått

Mohamed Hagi Farah gjorde ett slags sammanfattning av året som gått. Han tog upp Ortens bästa poet, och påpekade att det arrangemanget föddes i Rinkeby, men på grund av dåligt samarbete med förvaltningen är det inte längre kvar i byn. Han tog upp problemen med hotet mot läxhjälpen, ”be Lotta Edholm att komma till Rinkeby”. Om sammanslagningen, ”miljöpartiet och vänsterpartiet, säg nej”. Om de miljoner kronor som inte används i stadsdelen tycker han ska användas på ungdomsvärdar, ”vi vill inte ha fler poliser, inte fler vakter.” Om förskolan och medborgarkontoret, ”avdelningscheferna har missbrukat sin makt”.
– Till slut, till er som firar jul, önskar jag god jul och gott nytt år, sade Hagi Farah.

På mötet var pedagoger och personal från förskolan med

På mötet var pedagoger och personal från förskolan med. De redogjorde för de problem de ser i förskolan och frågade stadsdelsdirektören Toni Mellblom vad han tänker göra. Han svarade:
– Det har kommit in synpunkter på verksamheten, på arbetsmiljö och delaktighet och det ska vi arbeta med. Det har kommit in synpunkter på hur vi kommunicerar både internt och externt och det ska vi arbeta med. Det ska ske i tät samverkan med de fackliga organisationerna. Det här kommer att ta tid. Jag ber er om att vi får lite tid, så att vi kan skapa den bästa förskolan för barnen i Rinkeby – Kista.

En av pedagogerna frågade:
– Har du fortfarande förtroende för Kim Lagerquist?
Den frågade blev obesvarad.

Vi är människor, vi förtjänar respekt

En medborgare klagade över trafiken på Rinkebystråket, påpekade att det är trafikfarligt och att det behövs trafikljus vid övergångsställena.
– Vi är människor, vi förtjänar respekt.

Said Ali var på plats och förklarade, återigen, problemen med ersättningen till ledarna för nattfotbollen.
– Som det ser ut nu blir det ingen nattfotboll under jullovet, eftersom ersättningen inte har betalats ut.

En diskussion handlade om ungdomsverksamheten Reactor. Delade meningar rådde om hur historien ska skrivas. Miljöpartiets ledamot förklarade att han sörjde Reactor, men alla minns att han den gången röstade för nedläggning.

Plötsligt var delar av oppositionen motståndare av sammanslagningen

Diskussionen om sammanslagningen blev nästan parodisk. Plötsligt var delar av oppositionen, en moderat och en centerpartist, motståndare till sammanslagningen. Men det hedrade den tidigare nämndordföranden Ole-Jörgen Persson, M, som deklarerade att moderaterna visst var positiva till en sammanslagning. Han underskattade varken medborgarnas förstånd eller goda minne.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Folkets Husby nämndmöte
Print Friendly, PDF & Email
Annons: