Beslutsfattare saknar kunskap om sitt uppdrag

”Det är de folkvalda beslutsfattarnas uppdrag att ansvara för att demokratin respekteras så som den är definierad i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som för övrigt bygger på både Bibeln och Koranen.” Det skriver Bertil Persson med anledning av hur Polisen och politiker resonerar kring Paludans koranbränningar.

Att bränna koranen med respekt

KRÖNIKA Jag är född i ett samhälle där man inte kunde ifrågasätta att koranen är Guds ord. Men även i det samhället kunde man bränna koranen. Man brände koranen i respekt för det var det enda sättet att den heliga skriften inte skulle hamna i smuts och olämpliga sammanhang. 

Som att leva i The Hunger Games

En förändring sker sällan av sig självt. Det krävs en kraft, en aktiv vilja till förändring. Missnöjet med sakernas tillstånd är naturligtvis en sådan kraft. I Sverige idag ventileras mycket missnöje. Oftast med den egentliga udden riktad nedåt, skriver Anna Quarnström, MR-jurist och aktiv i funktionsrättsrörelsen.

”Folkets Hus håller igång demokratin”

Lena Laneus är bibliotekspedagog och har arbetat på biblioteket i Rinkeby i fyra år.  – Utifrån mitt perspektiv, alltså på biblioteket, så spelar Folkets Hus absolut en roll. Det är ett ställe som håller igång demokratin.

Inget nytt om Hästa gårds framtid på nämndmötet

Inga frågor hade kommit in från allmänheten till månadens sammanträde i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Inte heller några frågor från ledamöterna. Dagordningen klubbades raskt igenom. 

”Centerpartiet kommer aldrig att ingå i en regering med SD”

Annie Lööf var årets första gäst i the Global Villages Town Hall Meeting. Mötet var på grund av pandemiläget digitalt och centerledaren svarade på frågor från sin hemkarantän. 

Stiftelsen The Global Village fortsätter rekrytera

Stiftelsen The Global Village söker en ny projektledare på heltid. Rozerin Orucoglu, verksamhetsledare och ekonomiansvarig:  – Det är viktigt att man har förståelse för vad unga har för förutsättningar att påverka och skapa inflytande.

De är Järvas unga ambassadörer i demokrati

Nu startar demokratiambassadörernas arbete i Järva. I Framtidens hus, på Rinkebystråket, höll tio ungdomar mellan 16–19 år en demokratikväll.  – Demokrati handlar om möjlighet till förändring, berättar Sheyma Isse,19 år, en av demokratiambassadörerna.

I Chile vann hoppet över rädslan

Det har varit en tung höst, ett tungt år, i nästan två år har det känns motigt. Det är miljön, politiken, pandemin.

Demokratisöndag på Framtidens Hus imorgon

Imorgon söndag avslutas Framtidens Hus demokrativeckor i Rinkebylokalen. Under den så kallade Demokratisöndagen hålls två träffar för att fira att Sverige varit en demokrati i 100 år.