Vi har förberett oss i flera veckor för att kunna delta som sjukvårdspersonal på Järva veckan i Region Stockholms tält. Tyvärr har polisens beslut att tillåta Rasmus Paludan att demonstrera utanför Spånga IP under Järvaveckan satt stopp för våra insatser. 

Vi såg verkligen framemot möjligheten att arbeta utanför vårdcentralens väggar och kunna nå flera i vårt hälsofrämjande uppdrag. Vi ville erbjuda besökare olika hälsokontroller, till exempel ta blodtryck och ha samtal om rökstopp, sömnbesvär och psykisk ohälsa. Men när Paludan tillåts närvara kände vi oss otrygga som sjukvårdspersonal med olika etniska bakgrunder. Situationen upplevs som obehaglig.

Paludan kommer att stjäla fokus från Järvaveckan

Annons:
Annons:

Paludan kommer att stjäla fokus från Järvaveckan och vårt mål att nå så många unga och äldre som möjligt blir därmed saboterad av polisens beslut. Lisa som är amerikansk medborgare fick dessutom mejl från den amerikanska ambassaden som uppmanade till försiktighet. Ambassaden gick ut med råd till sina medborgare att undvika Spånga IP eftersom Paludan fanns på plats med risk för våldsamheter. 

Region Stockholm, som är ansvarig för vår insats, har stått på sig och sagt att att det är en säker arbetsmiljö, men det är svårt att slappna av när vissa av våra kollegor är måltavlor för Paludans högerextrema retorik. Yttrandefrihet ska försvaras, men inte till priset av att inte alla svenska medborgare känner sig tillräckligt trygga för att kunna delta i det öppna samhället.

Nu är det tydligare än någonsin att polisen har resurser

När beslutet togs för att ge Paludan tillstånd att hålla sin demonstration bör man även ta i beaktning att det i så fall sker utanför Järva området. Det vore rimligt för polisen att förstå att hans närvaro endast skapar oro och rädsla samt förstör syftet med Järvaveckan vilket är att främja delaktighet i samhället. 

Vi känner en stor sorg och förtvivlan då vi arbetar i Järvaområdet. Vi vet också att polisens enorma resurser som går till Paludan denna vecka kunde ha använts till alla outredda mord och förebyggande av gängkriminalitet. Polisen har skrikit sig hesa gällande fördelning av resurser kring Järva området i flera år. Nu är det tydligare än någonsin att polisen har resurser, men inte till att förebygga kriminalitet eller få Järvaborna att känna sig trygga.

Ansvariga politikerna och polisen bör skämmas

Polisen har däremot prioriterat att se till att Paludan kan stå och framföra sina hatiska åsikter utan att ta hänsyn till det rådande klimatet eller fråga vad Järvabornas själva tycker om detta. De ansvariga politikerna och polisen bör skämmas för det är inte det här Järva borna behöver. Nu är det viktigare än någonsin att samhället sluter sig samman och jobbar hårt mot att dessa högerextremister fortsätter att splittra vårt samhälle.

Lisa George-Svahn, specialistsjuksköterska med medborgarskap i Sverige och USA
Shukri Ali, specialistsjuksköterska och Järvabo 
Print Friendly, PDF & Email