Husbyrådet, ”Husbybornas parlament”, hade mingel på Folkets Husby igår. Nya medlemmar presenterade sig och förklarade varför de valt att engagera sig i rådet. Och de som suttit med i ett år kunde berätta vad rådet har åstadkommit.

–Jag har bott här i hela mitt liv och jag är med för att kunna påverka så mycket man kan tillsammans med andra, sade Ladan Hassan, en av rådets nya ledamöter.

Arbetet med att skapa ett boenderåd i Husby inleddes hösten 2020, men redan 2019 genomfördes en rad samtal och intervjuer i området om hur föreningslivet kan kroka arm och stärkas. Tanken var att bygga upp ett samarbete med andra sociala initiativ och gemensamt föra fram idéer om ett bättre Husby. På längre sikt vill man bli en formell remissinstans i stadsdelen, och till alla instanser där beslut om Husby fattas.

Annons:

Nyema Manneh har, precis som Ladan, bott i Husby i hela livet.
– Jag är med för att se till att husbybors röster hörs. Det är viktigt att fler husbybor engagerar sig mer i olika frågor. Det handlar om vår livskvalitet.

Husbyrådet är ett oberoende boenderåd, som skapa möten mellan de boende i Husby och beslutsfattare, de ska genomföra undersökningar och omröstningar som kan bredda beslutsfattarnas underlag och de ska skriva yttranden om beslut som rör Husby.

Elva husbybor satt i rådet första året, och nu har de nya ledamöterna tillträtt. Sara Tareke är med för första gången.
– Jag har bott länge här, nästan 18 år, och barnen är snart tonåringar. Jag är orolig för dem och vill hjälpa mina barn och alla som bor i Husby.

Jag vill ha koll på vad som händer i samhället, därför är jag med

Semira Mohamednour har bott i Husby lika länge.
– Mina barn börjar bli stora och självständiga, jag har lite mer tid. Jag vill ha koll på vad som händer i samhället, därför är jag med. Jag vill försöka förbättra framtidsutsikterna för mina barn.

De ledamöter som varit med under första året kunde redogöra för vad rådet har åstadkommit. Arne Johansson, aktiv sedan decennier i Husby, berättade att Svenska Bostäder nu har gått med på att föreningslokalerna återigen ska bli tillgängliga.
– De lokala hyresgästföreningarna ska ansvara för uthyrningen av lokalerna. Vi hade ett möte med Svenska Bostäder idag.

Rådet har också bidragit till att planerna på en padelhall i Husby stoppades, och de har aktivt deltagit i kampen mot marknadshyror.
– Det arbetet fortsätter i år, sade Arne Johansson.

Det är kul att fler vill engagera sig

Förhoppningen var redan från början att Husbyrådet ska samla unga och gamla, och det har de lyckats med. Den yngste är 19 och den äldste 75.

– Det är kul att fler vill engagera sig. Bara att vi sitter här och pratar tillsammans är unikt, sade Mohammed Said Sheikh Ali.

Några av rådets ledamöter blev intervjuade och filmade av SVT Nyheter Stockholm innan minglet skulle dra igång.

– Vi får se om några kommer för att träffa oss, sade Arne Johansson, och lät nästan lite orolig.

Men visst kom det folk för att prata med dem, intresset för Husbyrådet var stort.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Mohammed Said Sheikh Ali, Arne Johansson, och Mossa Ansara.
Print Friendly, PDF & Email