Anklagad läxhjälpsförening krävdes på miljonbelopp

Föreningen har granskats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och måste betala tillbaka 1,5 miljon.

Föreningar krävs på miljonbelopp för läxhjälpsfusk

Skolverket menar att det rör sig om medvetet fusk, men två av föreningarna har överklagat beslutet.

Oro efter granskningen – barnen ska inte straffas

I en granskning som Expressen gjort framkommer ett omfattande fusk med bidrag som borde ha gått till läxhjälp. Skolverket föreslår därför nu att stödet till ideella organisationers arbete med läxhjälp ska tas bort.  – Straffa de oseriösa, men inte alla andra. Det är barnen som drabbas, säger Mohamed Hagi Farah.

Studieförbund i Järva måste betala tillbaka miljoner

Hälften av de studieförbund som bedriver verksamhet i Järva måste betala tillbaka statsbidrag de fått för 2019. Totalt är det drygt 5,3 miljoner kronor som ska återbetalas från Medborgarskolan, Studiefrämjandet, NBV och Ibn Rushd.