Stora skillnader i folkhälsa i Stockholms län

Sex och ett halvt år. Så mycket längre förväntas Stockholms rikaste invånare leva jämfört med de fattigaste.

Alla borde kämpa mot mobbning

Vi måste få stopp på mobbningen i skolan eftersom den påverkar elevens koncentration och närvaro. Många som blir mobbade tappar självförtroendet, skriver Heba Ahmad som går i åk 8 i Järvaskolan.

Stig Dagerman fortfarande lika aktuell

Stig Dagerman hann, under sitt alltför korta liv, med ett otal böcker, teaterpjäser, tidningsartiklar och dagsverser. Snart 70 år efter sin död känns många av dessa lika aktuella. Under jul- och nyårshelgen kommer vi att minnas Stig Dagerman och några av hans texter.