Ljusning för Järva, trots allt

I många områden har den kriminella påverkan stagnerat, trots hög problemnivå generellt, skriver polisen i sin rapport.

Svensk och dansk bostadskamp i samtal

På Folkets Husby höll svenska och danska forskare ett samtal om begreppet ”särskilt utsatta områden”, med utgångspunkt i arkitektur. Man jämförde bostads- och integrationspolitiken i de två länderna, eftersom svenska politiker nu ser till Danmark för inspiration.

Järvaveckan fast i Skäggetorp

Valdeltagandet i Linköping skiljer sig mycket mellan olika stadsdelar. Det vill demokratiprojektet ”Jalla Rösta” ändra på.   – Vi vill ha lite som Järvaveckan, vi är inspirerade av dem, säger Bawan Hamza. 

Polisen övervakar Järva med drönare

Polisen har sedan årsskiftet använt drönare för att övervaka hela stadsdelar i så kallat utsatta områden. På tisdagseftermiddagen meddelade polisen att de skulle övervaka södra Järva med drönare mellan klockan 14 och 23 samma dag.

Polisens arbete en ”charad för gallerierna”

Extra polisresurser till så kallat särskilt utsatta områden redovisas inte, polisen arbetar mot sina egna riktlinjer och själva klassificeringen av områden riskerar att skapa stigmatisering. Riksrevisionens granskning visar på en rad problem hos polisen.