Tre ungdomar vid ett bord, en kille och två tjejer.

Valdeltagandet i Linköping skiljer sig mycket mellan olika stadsdelar. Det vill demokratiprojektet ”Jalla Rösta” ändra på. 
 – Vi vill ha lite som Järvaveckan, vi är inspirerade av dem, säger Bawan Hamza. 

Den som tittar på statistik över valdeltagande i Linköping ser att det är högt, precis som i Sverige generellt. Men zoomar man in litegrann syns skillnader i såväl valdeltagande som välstånd.

I Ekängen, där valdeltagandet var som högst, har över 91 procent av de röstberättigade ett jobb att gå till. Men i Skäggetorp, där valdeltagandet var som lägst, har endast 51 procent ett arbete. Det visar statistik som SVT har sammanställt. Skillnaden i valdeltagande sträcker sig över 30 procentenheter.

Minskat avstånd mellan medborgarna och makten

Linköpingsborna Bawan Hamza, Sara Habane och Malik Ali kollade statistiken över valdeltagandet i Linköping och kände att de ville göra något. Därför startade de projektet ”Jalla Rösta” som fokuserar på att öka valdeltagandet i bostadsområdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Det är tre områden som återkommande nämns i medierna när det handlar om kriminalitet, skjutningar och otrygghet. Skäggetorp är också med på polisens lista över “särskilt utsatta områden”.

De hoppas kunna hålla två event i varje stadsdel där medborgare, lokala aktörer och föreningar är inbjudna, likväl som polis och politiker. Tanken med det är att minska avståndet mellan medborgarna och makten. Inspirationen kommer från Järvaveckan.

De menar att det finns många i de här områdena som är insatta och har bra tankar om hur samhället kan bli bättre. Men att det tappas bort eftersom att avståndet till dem som har makt är för stort. 

 – Det känns inte som att politiker sprider info om hur man kan vara delaktig, säger hon och menar att de inte bara kan dyka upp var fjärde år då det är val, säger Sara Habane.

En negativ bild som trion känner igen från när de har varit ute och pratat med unga i områdena.

 – En kille sa “vem bryr sig om vad jag tycker?”, säger Bawan Hamza.

Liv Elgenklöw
Print Friendly, PDF & Email