Säkerheten bedyrades på nya stadsdelsnämndens möte

Nu är Järvas stadsdelsnämnd i gång. På torsdagen hölls det första öppna mötet som kom att handla mycket om trygghet.

Fokus på Järva – utan extra medel

En kraftsamling för området, enligt motionen som ligger bakom. Men Fokus Järva har inga extra resurser.

Bronamn och sommaren var nämndmötets stora frågor

Sommaraktiviteter, tertialrapporten och en skrivelse att namnge broar behandlades på torsdagens nämndmöte.

Tillfälligheter gav hemlöse Björn egen lya

Efter flera år i hemlöshet lyckades Tenstabon Björn Mattsson äntligen få ett förstahandskontrakt.