Järva stadsdelsnämnds första möte för hösten – och det första någonsin för allmänheten – hölls på torsdagskvällen i Förvaltningshuset på Elinsborgsbacken, Tensta. Frågor om ungdomsverksamhet, information och hur nämnden kan säkerställa tryggheten för invånarna var några av de ämnen som hamnade på bordet.

Sammanträdet inleddes med att tre representanter från förvaltningens öppna verksamheter för barn och unga presenterade olika fakta från sommarens aktiviteter med hjälp av digitala skärmar. De gav exempel på allt från dagläger och Sommar i Järva till parklek och aktiviteter utformade av Framtidens Hus och Fritidsbiblioteket i Järva. Därefter kunde nämndledamöter och åhörare ställa frågor.

Sedan fortsatte kvällen med allmänhetens frågestund och att nämndordförande Rashid Mohammed, V, hälsade välkommen. De inledande frågorna behandlade främst hur nämnden och förvaltningen ska sprida information om barn- och ungdomsverksamheter framöver, såväl som om hur tryggheten kan tillgodoses ytterligare i stadsdelen, så som genom att skapa fler jobb.
– Den här stadsdelen har till exempel satsat på bussförarutbildning i samverkan med regionen. Fler går till arbete och utbildning i området. Vår stadsdel jobbar ganska hårt för att erbjuda fler satsningar, sade Rashid Mohammed.

Annons:

Är stadsdelen beredd att ordna vatten och sanitet?

Ann-Mari Grave, före detta kommunpolitiker i Skarpnäck, påminde om att tiggare som bor i skogen – till exempel i Hjulsta – även faller inom kommunens skyldighet gällande vatten- och sanitetsbehov.
– Är stadsdelen beredd att ordna vatten och sanitet, som FN beslutat ska ingå sedan 2010? Det är en mänsklig rättighet, sade hon.
– Jag delar inte helt din uppfattning om kommunens skyldighet, men vi jobbar dels uppsökande för att säkerställa att det finns ett socialt stöd för de här personerna. Samt jobbar vi även tillsammans med andra aktörer för att boende som upplever otrygghet ska få just detta. Så vi arbetar på två olika sätt, svarade stadsdelsdirektör Victoria Callenmark.

Jan-Erik Gustafsson, känd för många som representant för de protesterande mot planerna på att riva centrumbyggnaden i Akalla, fanns även han på plats.

En stor majoritet som var där var äldre, och de var förgrymmade över hur det har blivit

– I söndags hade vi ett möte i Akalla by för att informera om sakläget för Akalla centrumbyggnad, en k-klassad byggnad. En stor majoritet som var där var äldre, och de var förgrymmade över hur det har blivit. Det ryktas att en massa ska hända. En bra sak är att Skönhetsrådets representant var där för att berätta om byggnaden. Första frågan är till majoriteten, hur är serviceläget – ska vi vänta till 2029 för att dagligvaruservicen ska komma tillbaka? Andra frågan, till den rödgröna majoriteten – kommer ni att köpa tillbaka Akallabyggnaden från SBB?

Rashid Mohammed sade bland annat att staden jobbar med de här frågorna och kommer med konkreta svar inom en snar framtid.

Den tidigare medborgarvärden i Järva, Mohamed Hagi Farah, fanns också han på plats och inledde med att – enligt traditionen – räcka över en blombukett till nämndens nye ordförande.
– Jag vill börja med någonting positivt. En bukett röda rosor till den nya ordföranden, sade han och fortsatte sedan med att framföra ett sina synpunkter.
– Vi kräver en sak, att politikerna förklarar mer kring vad Fokus Järva är till medborgarna. Hur mycket pengar ska gå till det? Och sedan, det tragiska med att det finns krafter som vill splittra vårt samhälle och det oroar människor här, ett hot mot svenska muslimer. Vi begär från stadsdelen att göra vad de kan kring säkerheten för den koranbränning som är planerad för imorgon.

Det är olyckligt det som ska ske, men det är lagligt att ansöka om demonstrationstillstånd

Rashid Mohammed tackade för ”jättebra frågor” och berättade att stadsdelen får mer stöd, att budgeten för Fokus Järva får en miljard extra, totalt tre miljarder kronor.
– Din andra fråga, det är olyckligt det som ska ske, men det är lagligt att ansöka om demonstrationstillstånd.

Victoria Callenmark bekräftade att den planerade aktionen ska äga rum i Rinkeby som en av de platser personen ansökt om tillstånd till, men svarade hur förvaltningen tillsammans med polis och muslimska samfund haft möten under dagen för att säkerställa tryggheten.
– Vi har haft en mycket bra dialog med berörda parter om hur vi ska säkerställa tryggheten i samband med aktionen. Vi har en stor beredskap på plats imorgon, sade hon.

Karl-Gustav Köhler ställde sedan frågan om hur Järvas nya stadsdelsnämnd ska tillgodose att informationen från partierna når ut till medborgarna. Han sade att det kunde behövas nu när den nya stadsdelen blivit så stor befolkningsmässigt.
– Kan partierna här komma överens om ett sätt att föra ut informationen?
– Det vore bra om man kunde ordna ett forum att diskutera politik och föra fram vår politiska ideologi, konstaterade Rashid Mohammed.

Mot slutet av frågestunden lyfte Folke Thuresson, Spångabo och tidigare aktiv inom barn- och ungdomsverksamhet i området, frågan om vad som händer med infartsparkeringarna i Spånga centrum som har varit stängda länge på grund av spårbreddning.
– Jag vet att det inte är ytterst ert ansvar, men kan ni skicka detta till de som bestämmer? Både rulltrappor och hissar har varit trasiga länge, det finns folk som kan ha svårigheter att gå i trappor själv – hur ska det bli egentligen?

Victoria Callenmark tog till orda och försäkrade om att förvaltningen alltid brukar vidareförmedlar inkomna synpunkter.

Många är oroliga, alla är inte källkritiska

En kvinna som presenterade sig som Alma ställde till sist frågor om den långsiktiga säkerhetsstrategin i stadsdelen.
– Många är oroliga, alla är inte källkritiska, sade hon.
– Det är säkerhetsavdelningen inne i stan som har informerat oss och förvaltningen har fått ett uppdrag om trygghets- och säkerhetstänk inom våra verksamheter. Det vi kan medverka till är att få till ett möte, om det skulle behövas.

När allmänhetens frågestund väl var över togs en sedvanlig fikapaus för att sedan fortsätta enligt föredragningslistan.

Följande punkter på dagordningen behandlades och fattades på det stora hela i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. I dessa ingick bland annat godkännande av den nya nämndens verksamhetsplan för andra halvan av 2023, uppföljning av redovisningen för idéburet offentligt partnerskap (IOP) för flera organisationer samt beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att bereda det medborgarförslag som inkommit om att anlägga parklek i Akalla by.

Här kan du ta del av hela föredragningslistan från Järva stadsdelsnämnds första offentliga sammanträde.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email
Annons: