På Rinkeby-Kistas nämndmöte fick medborgarvärden Mohamed Hagi Farah blommor.
 – Han brukar alltid dela ut blommor när folk slutar, nu är det han som får blommor eftersom han går i pension, sade nämndens ordförande, Benjamin Dousa.

Mohamed Hagi Farah tillhör de flitigaste besökarna på nämndens öppna möten, och han är definitivt en av de vassaste granskarna av stadsdelens verksamhet. Nu går han i pension efter många år i stadens tjänst.
 – Nu får jag ännu mer tid att engagera mig, sade Hagi Farah.

Fler frågor på Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd:

När det gäller föreningsbidrag så ska föreningsbidrag delas ut även nästa år.
 – Vi väntar på riktlinjer från stadshuset, vi kan inte gå ut med riktlinjer innan regelverket är klart. Men det kommer att bli föreningsbidrag som fördelas i början av 2020, sade Benjamin Dousa.

Annons:

Socialdemokraterna kräver en upprustning av Kista busstorg, och att stadsdelen tar ansvar för ett sådant arbete inleds.

Vänsterpartiet undrade hur lång utbildning ordningsvakterna får och hur många som kommer att verka i Järva. Förvaltningen svarade att ordningsvakterna får ytterligare tre veckors utbildning utöver den grundläggande utbildningen på två veckor. Av 100 ordningsvakter i staden kommer 20 att arbeta i Järva.

V föreslår att ungdomsvärdarna återinförs i stadsdelen. Men nämnden beslutade i enlighet med förslaget från förvaltningen, att avsluta uppdraget med ungdomsvärdar och istället utveckla nya sätt med ungdomsanställningar, som till exempel i satsningen Studier och arbete.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email