Gazas patienter är också vårt ansvar

Läkaren Roya Hakimnia tänker på sina kollegor i Gaza medan hon utför sitt arbete på en vårdcentral i Järva.

Politiken gör vården maktlös

Samhällets vindar blåser kallt och hårt genom vården, skriver Roya Hakimnia, allmänläkare på vårdcentralen.

Tale och Lisa lovar att inte ange sina patienter

Tidöpartiernas förväntan på att vårdanställda ska ange papperslösa patienter möter motstånd.

Läkaren ser strukturer och politik bakom pandemin

Läkaren Roya Hakimnia befann sig mitt i coronapandemins första våg när den sköljde in över Järva och fick ambulanserna att gå i skytteltrafik. – Vi ska inte vara nöjda, jag tycker att det här är en skandal i modern tid och de ansvariga bör ställas till svars.