Jag anklagar…

Tomas Beer tycker att införandet av visitationszoner är en undantagslag som påminner om 1930-talets Tyskland.

Stadens klimatförslag och Järvas föreningar

Gerillaodlaren från Järva såg till att området var representerat när staden diskuterade klimat och hållbarhet.

Öppna ögonen

Jag är trött på att världen inte öppnar ögonen, skriver en elev från Järvaskolan i sin insändare om Gaza.

Sök pengar även för annonser!

Föreningar behöver kunna annonsera billigt tycker Mohamud Aden. Nyhetsbyrån Järva svarar på insändaren direkt.

Vad är det för mening att felanmäla?

Insändarskribenten är besviken över att problem som han anmält i stadens app för felanmälan inte åtgärdas.

Fotboll är mycket mer än en sport

När Abdiqani Kulmie jobbade hos Rädda barnen i somras skrev han en artikel om fotbollens betydelse i orten.

Ständiga bussförseningar på 514 och 517

Frekventa trafikproblem på busslinje 514 och 517 ger negativa effekter för hela förorten, skriver Zekeriya Elmi.

Om tryckfrihet och rätten att vara anonym

Tryckfrihetsförordningen från 1766 är världens äldsta lag för större allmän tryckfrihet och yttrandefrihet.

Sover Amofah på de möten vi har?

Elvir Kazinic, S, svarar Patrick Amofah, C i debatten om Järvas fritidspolitiker och deras engagemang.

”Det handlar bara om att provocera”

Det är bättre att bränna Guds ord, än att de heliga orden är på olämpliga platser, skriver Sahar Rezaye.