En hälsning från Inga Harnesk

I höst fyller hon 94, och det kan ingen människa tro. Hon lovar att skriva en ny krönika till Nyhetsbyrån Järva snart.

Snöskottning och segregation

Är det makthavare eller en yrkeskår man anklagar när snöskottningen inte når alla vrår och passager?

”Vi behöver bry oss och inte stöta bort varandra”

Inga Harnesk har sedan 70-talet bott i Husby men flyttade nyligen till ett serviceboende vid Kista Torg. Hon har varit föreningsaktiv i nästan hela sitt liv och har varit med i Husbyrådet. 

Husbyrådet är min framtidstro

Inga Harnesk delar med sig av sina tankar kring att vara pensionär, Husbybo, att inte hänga med i den digitala utvecklingen och om Husbyrådet.

Om Sjostakovitj, Leningrads belägring och El Sistema

Jag har aldrig varit på en klassisk konsert. Det är inget jag koketterar med, utan det är bara så. I min familj lyssnade vi inte på klassisk musik. Möjligen med undantag för Wienkonserten på TV på nyårsdagen. I väntan på att backhoppningen skulle börja.

Klart att du skall rösta idag!

Men på vem eller vad? Svårt det där. Det har det alltid varit. När vi första gången fick frågan om Sverige skulle gå med i EU, var vi många som sade ”nej, vi kan väl avvakta?” Men valet det året gjorde att vi nu är med i EU och då gäller det väl att göra det bästa av det medlemskapet?