Bengt Ohlsson företräder inte Akallaborna

Idag får Bengt Ohlsson, S, svar på sin debattartikel från dem som kämpar för att bevara centrumbyggnaden i Akalla.

Säljförbud av lustgas diskuteras

Under Rinkeby-Kistas nämndmöte väckte frågor om Akalla, feriejobb och möjligt säljförbud av lustgas debatt.

Kampen fortsätter om Akalla centrums framtid

Akallabor utkräver med en ny skrivelse svar om centrums framtid från ansvariga politiker och tjänstemän.