Lång väntan för gång och cykel när Förbifarten byggs

Gång- och cykelbanan mellan Järva och Barkarby som varit riven i fem år har försenats ytterligare.

Cykelbanan mellan Spånga och Barkarby stängs av – igen

Gång- och cykelvägen mellan Spånga och Barkarby station, stängs av från och med 4 juli, och cirka tre veckor framåt. Anledningen är byggnadsarbeten med de fyra broarna över gång- och cykelvägen och Mälarbanan.

Cykelbanor runt Rinkeby och Kista avstängda

Både cykelvägen mellan Rinkeby och Kista och cykelvägen mellan Rinkeby och Ursvik är just nu avstängda. Cyklande och gående får räkna med några kilometer extra omväg.

Cykelvägen till Barkarby stängs av, igen!

I fyra och ett halvt år har gång- och cykeltrafiken mellan Spånga och Barkarby varit till och från avstängd med anledning av arbetet med Förbifart Stockholm. Senast var den avstängd hela sommaren. Nu är det dags igen!