avspärrad cykelbana

Både cykelvägen mellan Rinkeby och Kista och cykelvägen mellan Rinkeby och Ursvik är just nu avstängda. Cyklande och gående får räkna med några kilometer extra omväg.

Cykelbanan längs Kymlingelänken mellan Rinkeby och Kista har varit avstängd sedan 22 november för renovering. Arbetet skulle vara klart den 3 december, men den är fortfarande avspärrad. Cyklister och gående hänvisas till gång- och cykelvägen mellan kolonilotterna Lilla Rinkeby och Ärvinge längre västerut. Omledningen innebär en cirka 1 kilometer längre cykelväg. Något nytt slutdatum har inte kommunicerats.

För cyklister mellan Järvaområdet och Sundbybergs kommun har det fram till förra veckan gått att ta sig över byggområdet i Stora Ursvik via en tillfällig gång- och cykelbana, vilken nu är avstängd. För gående har en ny gångväg anlagts lite längre söderut över byggområdet, men den är skyltad med cykelförbud av Sundbybergs stad.

Annons:

Någon skyltning om vart cyklister ska ta vägen finns inte

Här möts fem regionala cykelstråk i den nyligen antagna regionala cykelplanen. Någon skyltning om vart cyklister ska ta vägen finns dock inte. Bara gamla hänvisningar till den avstängda cykelvägen. Enligt Sundbybergs stads Servicecenter är dock planen att cyklande ska ta sig runt hela Stora Ursvik. Den redan långa sträckan förbi byggområdet förlängs därmed med ytterligare 1 kilometer för cyklister mellan Rinkeby och Rissne.

Sedan de tidigare gång- och cykelbroarna mellan Rinkeby och Rissne rivits har avståndet för gående och cyklister mellan stadsdelarna ökat flera gånger. Fågelvägen, och för de som tar bilen, är sträckan 500 meter. För gående är den just nu ca 1 kilometer och för cyklande 2,5 kilometer. En ny gång- och cykelbro beslutades av Sundbybergs stad i september, men den kommer inte att påbörjas förrän bygget av Tvärbanan är klart, tidigast år 2024.

På kartan här nedanför kan du se avstängda och öppna gång- och cykelbanor.

Viktor Arnell
Print Friendly, PDF & Email